ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Thursday, August 14, 2008

Kobra i Rix-Fm

På dagens DN-debatt menar Christina Jutterström m.fl. att dagens TV-licens bör ersättas med en public service-avgift via skattesedeln. Fredrick Federley menar att en sådan avgift inte nödvändigvis bör gå till dagens public service-företag (SR,SVT och UR) utan istället att public service-programtid ska auktioneras ut så att de kan gå till det mediaföretag som ger det "bästa priset".

"I en sådan situation kunde lika gärna Tv4 vinna teckenspråksupphandlingen
och Rix-Fm kulturnyheterna."

Förslaget är ganska klokt principiellt, men historien visar att medievärlden inte är riktig så enkel. När närradion avreglerades och kommersialiserades gjordes utifrån just den princip som Federley förespråkar. Vid utförsäljningen av frekvenserna fanns också vissa kvalitets- och mångfaldskrav, idag vet vi hur det låter. Lugna favoriter, Rix FM och Energy kan höras på de gamla närradiofrekvenserna från Kiruna till Ystad. Programmen produceras i Stockholm, ofta i samma lokaler och musiken genereras automatiskt via hårddiskar med samma variation som maten i skolan.

Med förslaget tror Federley att vi skulle "slippa den eviga debatten om radiotjänst och vinnarna är jag övertygad om skulle vara det som vi kallar public service." Det är möjligt, men det är i så fall problemet. Public service är inget som kan definieras för evigt, utan något som måste diskuteras och omformuleras ständigt inte minst i radio och TV. En sådan debatt tror jag knappast kommer till stånd varken i Morronzoo eller i Boston Tea Party.

Labels: , ,

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com