ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Thursday, June 12, 2008

FRA-lagen

Så vaknade bloggtarmen igen.

På riksdagens bord ligger en proposition om att öka möjligheterna till signalspaning. De lagförslag som förs fram har kritiserats hårt av remissinstanserna. Riskerna med förslagen ligger framförallt i de hot de utgör mot den personliga integriteten. Bland förslagen finns ett om att ge Försvarets radioanstalt i uppdrag att avlyssna trådbunden kommunikation (e-post, telefon, msn mm) som korsar landets gränser. I princip all kommunikation på Internet korsar länders gränser, vilket innebär att all den trafiken blir föremål för avlyssning. De skyddsåtgärder för den enskildes integritet som föreslås bedöms av stora delar av dem som lämnat in yttrande som mycket otillräckliga.

Det finns all anledning att uppmana de borgliga riksdagsledamöterna att skicka tillbaka denna proposition till den borgliga regeringen och på så sätt visa att den liberala idétraditionen fortfarande har ett starkt fäste i svensk borglighet.

De borgliga partiernas företrädare i Grundlagsutredningen har dessutom lyft tanken på en författningsdomstol som ska pröva lagars giltighet i relation till grundlagarna. En sådan domstol skulle med mycket stor sannolikhet förklara dessa lagförslag för ogiltiga. En märklig dissonans i inställningen till integritetsskydd och medborgares rättigheter.

Mer och läsvärt: Av Fredrik Y Törn , om lagen ock kritiken mot den, Maria Rankka om att rösta liberalt och slutligen Fredrik Federley som stod upp förra gången och här förklarar sin förståliga våndor denna gången. Om grundlagsutredningen och författningsdomstol. Om FRA lagen i min lokala tidning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Labels: ,

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

På onsdag den 18:e inför voteringen om FRA som är kl 09.00 samlas vi utanför riksdagen kl 08.30 för att stötta de som vill rösta rätt.

Sedan stannar vi kvar i väntan på resultatet och sedan firar vi och hyllar de som gjort rätt. Har det gått hela vägen ska vi verkligen fira!

Slut upp! Sprid också detta!

6:37 AM  
Anonymous Peter said...

Helst ser vi att kommentarer lämnas med namn.

6:48 AM  
Anonymous Albin said...

Nay society that would give up a little liberty to gain a little security would deserve neither.

kan tyvärr inte minnas vem som sa de men de va en smart människa iallafall

nej till FRA-lagen

8:33 AM  
Blogger Tomas_Timelock said...

Aktivismvideo på YouTube och VEOH!

http://www.youtube.com/watch?v=0pAYZmMD-TE

http://www.veoh.com/videos/v14194515jHjr7SYt

http://www.stoppafralagen.nu/

/tomas

5:39 PM  
Anonymous peter said...

citatet är av benjamin franklin

1:51 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com