ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Thursday, June 19, 2008

Camilla med klass

Camilla Lindberg (fp), lyckades med det som alla andra liberaler misslyckades med igår. Hon röstade enligt liberal övertygelse i frågan om FRA lagen och gjorde det utan att svassa omkring i media först. Svassandet i media har varit spincontroll från de liberaler som visste vad som var rätt och riktigt men inte vågade och hellre kastade sina partier i skottlinjen. Det misslyckades. De kommer själv få klä skott för sina val. Vilket är rätt, riktigt och liberalt.

Camilla röstade mot FRA lagen, utan att yla runt med media drevet. Snyggt, tyst och rättrådigt. Vilket var rätt, riktigt och liberalt.

FRA korven

Signalspaningen måste regleras. Ja det är klart den måste. Att det inte varit uppenbart tidigare och det inte löst i tillräcklig omfattning av de socialdemokratiska regeingar som trampat vägen fram tidigare är en konstig ursäkt för det som nu skett. För en ursäkt är vad det är. En ursäkt för en proposition som är dåligt underbygd i den liberala traditionen; framlagd, försvarad och återremitterad av en allians av i huvudsak liberaler. Återkommen med smärre förändringar och i ett pyttelite bättre skick framlagd som en seger för protesterna.

Klart är att statens ingrepp mot den enskilde ska vara tydligt reglerade. Häri ligger faran med FRA lagen. Det är inte tydligt skrivit att det är ett ingrepp i den enskildes liv och rättigheter, därför för man fram svaga försvaranordningar för detsamma. Vad som är tydligt är att det finns potentiall för sådana ingrepp i det man valt att tillåta.

Bismarck hade rätt: Wenn Sie Gesetze und Wurst mögen, sollten Sie niemals bei der Herstellung von beiden zuschauen.

Läs Fytne: http://www.fytne.nu/

Läs SvD och Rola Brentlin som kallar ut Karl Sigfrid. Varför kallar hon inte ut den ledamot hon själv kampanjade för?

Läs Mattias Svensson.

Läs Norberg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Thursday, June 12, 2008

FRA-lagen

Så vaknade bloggtarmen igen.

På riksdagens bord ligger en proposition om att öka möjligheterna till signalspaning. De lagförslag som förs fram har kritiserats hårt av remissinstanserna. Riskerna med förslagen ligger framförallt i de hot de utgör mot den personliga integriteten. Bland förslagen finns ett om att ge Försvarets radioanstalt i uppdrag att avlyssna trådbunden kommunikation (e-post, telefon, msn mm) som korsar landets gränser. I princip all kommunikation på Internet korsar länders gränser, vilket innebär att all den trafiken blir föremål för avlyssning. De skyddsåtgärder för den enskildes integritet som föreslås bedöms av stora delar av dem som lämnat in yttrande som mycket otillräckliga.

Det finns all anledning att uppmana de borgliga riksdagsledamöterna att skicka tillbaka denna proposition till den borgliga regeringen och på så sätt visa att den liberala idétraditionen fortfarande har ett starkt fäste i svensk borglighet.

De borgliga partiernas företrädare i Grundlagsutredningen har dessutom lyft tanken på en författningsdomstol som ska pröva lagars giltighet i relation till grundlagarna. En sådan domstol skulle med mycket stor sannolikhet förklara dessa lagförslag för ogiltiga. En märklig dissonans i inställningen till integritetsskydd och medborgares rättigheter.

Mer och läsvärt: Av Fredrik Y Törn , om lagen ock kritiken mot den, Maria Rankka om att rösta liberalt och slutligen Fredrik Federley som stod upp förra gången och här förklarar sin förståliga våndor denna gången. Om grundlagsutredningen och författningsdomstol. Om FRA lagen i min lokala tidning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Labels: ,

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com