ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Monday, August 20, 2007

Modig? - igen...

Idag var det alltså dags igen, i samband med presentationen av Sigbrit Franke som utredare åt lärarutbildningen.

Den 15 maj skrev jag ett inlägg om Lars Leijonborgs användande av epitetet modig. Men det är klart att hon är modig. Det är inte alla professorer som ställer upp på att skriva en utredning vars slutresultat redan är presenterat av uppdragsgivarna i en simpel powerpoint-presentation. Även om detta försöktes slätas över under dagens presskonferens och pressmeddelande.

Skämt åsido, det fanns inte så många andra kandidater att välja på och det är modigt att anta ett uppdrag som är ungefär lika populärt som att utreda den svenska flyktingpolitiken. Det kommer inte att bli lätt att jämka ihop regeringens vilja med en förstenad utbildningssektor, två oense fackförbund och ett splittrat kommun- och landstingsförbund. Samtidigt som hon själv lyfte fram lärarutbildningens internationalisering som en annan viktig aspekt att titta närmare på.

Min första förhoppning är att Sigbrit Franke lägger ett förslag på en hållbar lärarutbildning som inte behöver förändras i grunden varje gång vi får ett politiskt paradigmskifte. En utbildning som är en akademisk utbildning men som har en naturlig koppling till studenternas kommande yrkesroller.

Min andra förhoppning är att politikerna är modiga nog att släppa taget om lärarutbildningen. En akademisk utbildnings kvalitet kan aldrig byggas upp om den ständigt utsätts för politiska ingrepp.

Labels: , , ,

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Tyvärr är Sigbritt totalt fel person för den förändring/utveckling som behövs där man anammar en helt ny syn på naturvetenskap och teknik integrerat i all lärarutbilding. Faktum är att hon i flera sammanhang spottat ur sig stora grodor när hon kommenterat naturvetenskap - och skrutit med sin okunskap inom området och att det är en viktig "motpol".
Om kunskaps inom naturvetenskap ger klokhet så inser vi att dess motpol är dumhet - och just denna motpol kommer nu att leda utvecklingen av lärarutbildningen.

Se till att motbevisa oss, och kommenterar väldigt, väldigt gärna mitt inlägg i debatten ifall du läser det - för jag vill inget hellre än att bli tillrättavisad!

12:34 PM  
Blogger Magnus Mörck said...

Det är mycket roligare med underskrivna inlägg än med anonyma...

Men jag kan väl delvis hålla med dig om att Sigbrit i sin iver att lyfta fram bildningsidealet har glömt bort naturvetenskaperna och teknikämnena. Bildning kan inte bara handla om att jurist- och ingenjörsstudenter ska läsa Kafka och Camus, utan även att litteraturvetare och latinister ska kunna något om relativitetsteorier och kemiska grundämnen.

9:18 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com