ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Monday, August 27, 2007

Framtiden går aldrig att sia om förrän efteråt

Inför höstens budgetförhandlingar har det svenska försvarets framtid fått historiska proportioner Var och varannan debattör har dragit paralleller mellan dagens försvarspolitik och den som fördes under 1920-30-talet. Även om det är lockande bör man besinna sig.

Det finns trots allt en rad helt avgörande faktorer som skiljer förutsättningar för ett stortkrig i Europa idag och för 70 år sedan. För det första är genom EU en rad nyckelstater i Europa uppbundna till varandra och genom NATO garanteras de största delarna av Europas säkerhet gentemot den utpekade storskurken Ryssland. För det andra finns har inte Ryssland, trots sina Storryska idéer, de ideologiska motiv för ett storkrig som dåtidens Tyskland.

Men självklart finns det otäcka paralleller, inte minst i hur polariserad den svenska försvarsdebatten har blivit. En huvudanledning till att Sveriges allians- och neutralitetspolitik har varit så framgångsrik är att den har byggt på en blockövergripande överenskommelse. Att inga politiska poänger har varit värda att i frågasätta politikens mål. Idag är situationen annorlunda, inte minst eftersom den nuvarande neutralitetspolitiken har spelat ut sin roll. I detta nya läge krävs en ny bred överenskommelse om en politik som säkerställer fred i Europa och därmed i Sverige.

För är det något vi ska lära av historien, så är det inte att fatta beslut som skulle ha fattats då för att historien skulle ha blivit annorlunda, utan att fatta beslut som är rätt idag för att få en god framtid. För det är bara i framtiden som vi kommer att veta om vi fattade rätt beslut idag.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com