ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Tuesday, June 12, 2007

Svar på tal om obligatoriet

Nedan ett svar å¨ett svar i obligatoriedebatten. Publicerat i lördagens Smålandsposten

Studentkåren svarar på vårt debattinlägg om kårobligatoriet med ett utfall mot principer. Kåren håller i huvudsak med om att det finns principiella problem med tvångsanslutningen, men menar att det med hänvisning till en uppsjö formella funderingar är oproblematiskt. I sitt svar hänvisar de till en debattartikel i Sydsvenskan som i huvudsak förfäktar tanken på att kårerna inte är egna organ utan delar av universitetet. Bristen i det resonemanget är att det innebär att kåravgiften är en avgift som kåren tar ut som en del av lärosätet. Plötsligt övergav studentkåren försvaret av principen om avgiftsfri utbildning. Vidare brister hänvisningen till att studentkårerna skulle vara offentligrättsliga på att de aldrig sett sig så och aldrig sett sig underställd de lagar offentligrättsliga aktörer är. Inte heller har andra aktörer behandlat studentkårerna så.Det demokratiska underskottet som studentkårerna i dag dras med, d.v.s. lågt valdeltagande och tvingande medlemskap, tenderar att likna skendemokrati. Det är anmärkningsvärt att Studentkåren i Växjö, som i de flesta andra fall vurmar för det demokratiska perspektivet, i det här fallet är så principlös och så svag i sitt försvar av demokrati. Man föredrar bevisligen att cementera en felaktighet då den gynnar den egna organisationen och inte dess medlemmar. Kanske beror det på att man har misstolkat Winston Churchills gamla sentens - aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket? I detta fall gynnas fåtalet före flertalet, d.v.s. självbevarelsedriften framför demokratin. Snacka om att vända på villkoren!

Att studentrepresentationen skulle förgöras av ett avskaffande är en hårddragning. Studentkårerna skulle få problem när det inte längre är möjligt tvinga fram intäkter, men det är inte liktydigt med rätten till representation. Den utredning som är tillsatt för att förbereda övergången skall lägga förslag på hur studenternas representation ska säkerställas och det vet kårens företrädare mycket väl om.

Obligatoriet är principiellt fel, studentkårerna vid alla lärosäten dras med ett enormt demokratiskt underskott med pinsamt låga valdeltaganden och dessutom är studenter vuxna att välja hur deras röst bäst blir representerad. Studentkårerna är formade som intresseorganisationer, de agerar som sådana, uppfattas som sådana och driver politik i olika frågor som sådana. Om det rör sig som en anka, beter sig som en anka och låter som en anka - så är det en anka. Principlös eller ej.

Peter Arvebro, ordförande Studentkåren i Växjö 1997-98
David Svensson, ordförande Studentkåren i Växjö, 1998-99
Björn Andersson, ordförande Studentkåren i Växjö, 1999-00

Andra bloggar om: , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com