ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Wednesday, June 06, 2007

Ett svar

Så här svarar studentkåren på den tidigare nämnda artikeln. Publicerat med deras tillåtelse.

Dags att ta ställning för ett bevarande av studentinflytandet
Tre tidigare ordföranden i Studentkåren i Växjö skrev den 31 maj ett debattinlägg där man förordade ett avskaffande av kårobligatoriet. Detta argumenterades för genom att framhäva den legimitet som studentkårer skulle få efter ett avskaffande och även att föreningsfriheten utgör en demokratisk grundpelare. Denna inställning är nog varesig ovanlig eller särskilt kontroversiell. Men den missar flertalet viktiga poänger. Där debattörerna ser fler fördelar än nackdelar ser vi fler nackdelar än fördelar. Den organisationen som vi representerar är byggd på ett arbete med alla studenters bästa i sinnet. Att erbjuda de tjänster, och den insyn och påverkan vi idag har skulle omöjliggöras om det inte kvarstår en trygghet och en säkerhet i organisationen.
Föreningsfriheten är inte hotad av kårobligatoriet enligt Europadomstolen. I en debattartikel i SydSvenskan argumenterar professor Ole Engström och advokat Conny Linde att studentkårer och nationen inte är att beakta som föreningar. Detta är på grund av en åtskillnad i privaträttslig och offentligrättslig ställning där studentkårer ingår i den offentligrättsliga kategorin och inte omfattas av principen för föreningsfrihet. Därmed kvarstår inte något annat än den principiella frågan då den legala, eller demokratiska argumentationen faller. Om man är villig att spela med ett studentinflytande på principiella grunder så är det vår mening att man underskattar nyttan som studentkårer står för. Legimitetsproblematiken är inte avhängd på ett avskaffande. Det är fullt möjligt för en studentkår att arbeta med att förankra och förstärka sin organisation mot medlemmarna utan att obligatoriet avskaffas. Inte minst i hänsyn till vilka problem som ett avskaffande kan innebära. Det är att spela rysk roulette med studenternas inflytande mot universitetet. Det är ett förhållningssätt som Studentkåren i Växjö inte kan gå med på. Under nästa år så kommer Studentkåren i Växjö prioritera sitt förankringsarbete i verksamhetsplanen, istället för att se det som en naturlig del av vår verksamhet. Vi riktar större fokus än tidigare år på att presentera det arbetet vi genomför på ett lättillgängligt och relevant sätt mot våra medlemmar.Det arbetet kommer att genomföras utan att Studentkårens organisation hotas. Detta är i våra ögon en mycket bättre lösning än den som debattörerna föreslår. Fördelarna med ett bibehållet obligatorium uppväger riskerna vid ett avskaffande. Det är inte en fråga om att sätta sig på tvären, motverka utveckling eller bevara strukturer som inte behövs. Vi gör en riskbedömning mellan ett avskaffande på principiella grunder och ett bibehållande på pragmatiskt riktiga grunder. Där det pragmatiska och reella överväger en principfråga.
Den organisatoriska lösning där universitetet/högskolan skulle gå in och betala studenternas medlemskap under första terminen och lämna utträdet till studenten själva är ett system som i stort används i England idag. Lärdomarna från England är både positiva och negativa. Så systemet som sådant är fullt möjligt att vara det bästa vid ett eventuellt, om ej önskat, utträde. Istället bör obligatoriet kvarstå, så att vi i framtiden kan räkna med ett säkrat studentinflytande. Det är påverkansmöjligheterna som är kärnan av
studentkårernas verksamhet, och den är viktigare än en uppfattad principfråga så som debattörerna ställer den.
Annika Nilsson
Kårordförande 2006/2007
Per Tjernberg
Vice kårordförande 2006/2007
Diana Unander
Vice kårordförande 2006/2007


Andra bloggar om: , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com