ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Monday, June 04, 2007

Artikel om kårobligatoriet

Nedanstående artikelpublicerades i Smålandsposten den 31 maj.


Det är dags att överge kårobligatoriet
Enligt lag så måste alla studenter vid ett universitet eller högskola vara medlemmar i den studentkår som finns vid lärosätet. Denna tvingande relation kallas i dagligt tal för kårobligatorium. I snart 200 år har studentkårerna existerat och i början av 1900-talet så infördes obligatoriet med syfte att hålla reda på studenterna vid ett lärosäte. Under mitten av 1900-talet fick man även rätten att utkräva ekonomisk ersättning för nedlagt arbete av de intvingande studenterna, d.v.s. rätt att ta ut avgift från studenterna. Studentkårernas arbete idag består till stor del av utbildningsbevakning och att bistå studenterna med studiesocial hjälp. Det sistnämnda innebär sådant som att lösa bostadsfrågan för nyinflyttade studenter, driva studentpubar, hålla med möteslokaler för diverse olika studentsammanslutningar m.m.
Men, säger vän av ordning, hur kommer det då att gå för studentkårerna, och studenternas rättigheter om man tog bort kårobligatoriet? Raseras inte hela verksamheten? Självklart så kommer förutsättningarna att ändras. Det är ofrånkomligt. Men, fördelarna uppväger nackdelarna som vi ser det. Framförallt så får studentkårerna en legitimitet som man idag knappast kan göra anspråk på. En viktig aspekt på varför man bör avveckla kårobligatoriet är att det faktiskt strider mot den föreningsfrihet som är en av demokratins grundpelare. Det är till och med fastslaget i FN att ingen människa ska behöva tvingas tillhöra en sammanslutning. Med andra ord, mer kristallklart än så här kan det inte bli. Kårobligatoriets existensberättigande går verkligen att ifrågasätta.

Sedan så kommer kraven på studentkårerna genom ett avvecklande att förändras. Vikten av att faktiskt leverera sådant som studenterna efterfrågar kommer att bli allt viktigare. Man kommer troligtvis att införa dubbla prislistor där medlemskapet berättigar till klart förmånligare priser på tjänster och varor, medan den student som valt utanförskapet får betala mer, eller rent av vara utan.

Men, kan någon tycka, detta med kårobligatoriet lär väl knappast alla studenter vara så insatta i. Hur ska alla dessa studenter (den stora massan) kunna veta vad som är bra eller dåligt för honom eller henne? Sant. Frågan om kårobligatoriet engagerar troligtvis lika stor andel studenter som idag röstar i kårvalen. Alltså mindre än 20%. Därför så skulle man kunna tänka sig att alla studenter som skrivs in vid ett lärosäte första terminen får sitt medlemskap betalt av universitetet/högskolan och därmed får all nödvändig information om vad som gäller och vilka rättigheter man har vid ett universitet. Om sedan studenten av olika skäl anser att nackdelarna övertrumfar fördelarna och säkerheten med att vara medlem i studentkåren, så ska studenten kunna begära utträde ur studentkåren. Ett kanske inte helt perfekt system, men det ger åtminstone ett par fördelar. Först och främst så ökar studentkårernas legitimitet dramatiskt, sedan så får faktiskt de studenter som vill möjlighet att lämna studentkåren, och avslutningsvis så behöver inte den stora massan studenter vara oroliga för att de valt att inte bry sig om frågan, utan de får den service och trygghet som de därefter betalar för.

Peter Arvebro, ordförande Studentkåren i Växjö 1997-98 ’
David Svensson, ordförande Studentkåren i Växjö 1998-99
Björn Andersson, ordförande Studentkåren i Växjö 1999-00

Andra bloggar om: , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com