ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Wednesday, June 27, 2007

Jämställdhet kommer inte gratis

I dagens Svenska dagbladet har man jämfört hur regeringens "nya" utnämningspolitik ur ett jämställdhetsperspektiv med den förra regeringen. Jämförelsen är självklart haltanade eftersom den nuvarande politiken egentligen bara har funnits i några månader, medan den gamla bygger på en tradition sedan flera hundra år tillbaka. Det går dock att konstatera att den nuvarande regeringen inte heller har lyckats med att rekrytera lika många kvinnor som män till statens toppositioner. Detta visar dock inte att den nya politiken är skulle vara kontraproduktiv ur ett jämställdhetsperspektiv. Egentligen är det mer intressant att Sverige under perioden 2000 till 2005 inte lyckades rekrytera en högre andel kvinnor, med tre så kallade feministiska partier vid makten och en "styrd" utnämningspolitik.

Jämställdhet är precis som demokrati inget vi får till skänks, utan något vi måste arbeta för varje dag i varje sammanhang. Det krävs ett hårt och ihållande arbete för att skapa arbetsförhållanden som lockar både kvinnor och män, att skapa strukturer där erfarenheter och kunskaper värderas utifrån vad de är och inte utifrån fördomar men framför allt att de som fattar beslut vågar rekrytera utanför den innersta bekantskapskretsen.

Labels: ,

Monday, June 25, 2007

Nu är läge att lägga sig

Nätet dras åt kring det svenska statliga spelmonopolet. Kommissionen planerar att stämma staten för detsamma. Under en borglig regering!

Sluta försvarar ett monopol som inte gör annat än hämma statens förmåga att skydda medborgare mot de taskspelare och regelbrytare som rör sig där ute.

Fokusera på kärnverksamhet. Sälj ut spelbolagen.

Se tillexempel Politikerbloggen och Svd.

Andra bloggar om: , ,

Saturday, June 23, 2007

bloggmöte

Innehållsmöte på tivoli i köpenhamn

Friday, June 22, 2007

Rom, uppgång och fall

Förhandlingarna kring EU och dess framtida konstitution tar enligt uppgift rätt trista vändningar. Frankrike med sitt motstånd mot konkurens , fri handel kombinerat med franska korruptions diskussioner efter presidentbytet får landet att se ut som det gamla Rom i fall.

Frankrike skulle tjäna på att dess nya ledning gjorde det den lovade och öppnade dörren mot en framtid av företagsamhet. Se även http://www.gunnar.moderat.se/index.php?page=19&use=blogg&id=395 och http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_15908347.asp5

Att fri konkurens verkar vara tillbaka mildrar kanske fallet men likheterna är dock slående.

Andra bloggar om: , ,

Glad midsommar

En glad midsommar önskas alla.

Thursday, June 21, 2007

Anna Bergkvist: Varje statlig spelmissbrukare är en för mycket

Anna Bergkvist: Varje statlig spelmissbrukare är en för mycket är en mycket bra och välskriven artikel av den moderata riksdagsledamoten Anna Bergkvist. Läs gärna även detta hos SvD och detta hos DN.

Spelet går vidare

Så här skriver Johan Hammarqvist om spelförslaget. Det är förhållandevis lite diskutterat i blogosfären om detta som jag hittat men jag tippar på ett uppsving i debatten när hösten rullar igång.

Vad är oddsen för det tro?

Wednesday, June 20, 2007

Jag får spel

I dagens SvD presenterar Anders Borg och Maria Larsson regeringens tankar kring en framtida svensk spelpolitik. Det var mest snömos och en hel del feltänk i den texten. Staten som ägare och därigenom garant för spelberoendets frånvaro i samhället är en absurd tankevurpa. Staten garanterar arbetet mot spelberoendet bsät genom att inte ha äagrintresse i spelbolag och därigenom stå fri att vara en aktiv reglerande kraft. Staten ska så långt görligt är, och här är det görligt, inskränka sig till att ange spelreglerna.

Att staten och dess bolag skulle ta hand om särskilt skadliga spelformer är även det en märklig vinkel. Jag förväntar mig en mer liberal och rent ut sagt sansad hållning från en moderat finansminister.

Vad som möjligen ska ske på den svenska spelmarknaden är en rejäl avreglering. Socialdemokrternas spelmonopol inom folkrörelserna ska brytas. Statens inblandning i spelföretag ska avvecklas. Riksdagen ska ange allmäna och rimliga regler för de som vill anordna spel och sen får regeringen så som den ser behovet avdela en del av statens vinster på skattesidan av spelandet till behandling och preventivt arbete för de spelberoende.

Anders Borg är idag en besvikelse.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Tuesday, June 12, 2007

federley

Fredrik Federley http://federley.blogspot.com/ har en tuff dag under centerns partipiska. Att företräda det man inte delar i åsiktsväg är inte skoj. Med erfarenhet från studentpolitiken där ideologisk stringens i åsiktsfrågor är en sällspord vara så känner jag igen delar av bryderiet. Hur som helst. Jag hoppas Han väljer att hålla röstningslinjen. Hans fortsatta inflytande i politiken är mångfallt viktigare än en röst som inte verkar göra varken till eller från.

I inlägget på sin sida hänvisar Fredrik Federley till riksdagsinlägg av Fredrik Reinfeldt rörande person val. De resonemang som förs i de inläggen kring personval och de effekter Federley verkar sukta efter i form av nära koppling mellan väljare och företrädare finns inte.

Finns inte i betydelsen finns inte i vårt system. Riksdagslistorna fastställs av partierna på allt annat än transparanta sätt. Med ett sånt upplägg blir det partiet som bestämmer vad som i slutändan är viktigt och när. På ett sätt är det rimligt att det är så. Utan genuina personval är det på partiet och dess grundvalar väljaren ställer sitt förtroende. Inte den uppkryssade på listan. Denna har bara setts som en bättre företrädare för sagda grundvalar än resten.

Den totala kopplingen som efterlyses finns i majoritetsval i enmansvalkretsar. Alla fel och brister med det systemet är värt en egen mässa.

Andra bloggar om: , , , , ,

Skärgårdsinsändare

Publicerad i dag i Stenungsunds Tidning

Renoveringsarbete i skärgården

Sakta fylls skärgården med sommarboende, seglare och andra gäster. En sak slår mig tydligt när jag kommer ut i skärgården denna sommar. Överallt pågår renoveringsarbete. Inte det vanliga målandet och lappandet. Ordentliga och omfattande arbeten för bättre livskvalitet, bevarade kulturmiljöer och bättre miljöekonomi. Skillnaden mot tidigare sommrar känns markant. Det är med de höga material- och byggkostnaderna svårt att se någon rimligare förklaring än att nyheterna om avskaffandet av fastighetsskatten blåst nytt liv i kusten.

Peter Arvebro

Andra bloggar om: , , , , ,

Svar på tal om obligatoriet

Nedan ett svar å¨ett svar i obligatoriedebatten. Publicerat i lördagens Smålandsposten

Studentkåren svarar på vårt debattinlägg om kårobligatoriet med ett utfall mot principer. Kåren håller i huvudsak med om att det finns principiella problem med tvångsanslutningen, men menar att det med hänvisning till en uppsjö formella funderingar är oproblematiskt. I sitt svar hänvisar de till en debattartikel i Sydsvenskan som i huvudsak förfäktar tanken på att kårerna inte är egna organ utan delar av universitetet. Bristen i det resonemanget är att det innebär att kåravgiften är en avgift som kåren tar ut som en del av lärosätet. Plötsligt övergav studentkåren försvaret av principen om avgiftsfri utbildning. Vidare brister hänvisningen till att studentkårerna skulle vara offentligrättsliga på att de aldrig sett sig så och aldrig sett sig underställd de lagar offentligrättsliga aktörer är. Inte heller har andra aktörer behandlat studentkårerna så.Det demokratiska underskottet som studentkårerna i dag dras med, d.v.s. lågt valdeltagande och tvingande medlemskap, tenderar att likna skendemokrati. Det är anmärkningsvärt att Studentkåren i Växjö, som i de flesta andra fall vurmar för det demokratiska perspektivet, i det här fallet är så principlös och så svag i sitt försvar av demokrati. Man föredrar bevisligen att cementera en felaktighet då den gynnar den egna organisationen och inte dess medlemmar. Kanske beror det på att man har misstolkat Winston Churchills gamla sentens - aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket? I detta fall gynnas fåtalet före flertalet, d.v.s. självbevarelsedriften framför demokratin. Snacka om att vända på villkoren!

Att studentrepresentationen skulle förgöras av ett avskaffande är en hårddragning. Studentkårerna skulle få problem när det inte längre är möjligt tvinga fram intäkter, men det är inte liktydigt med rätten till representation. Den utredning som är tillsatt för att förbereda övergången skall lägga förslag på hur studenternas representation ska säkerställas och det vet kårens företrädare mycket väl om.

Obligatoriet är principiellt fel, studentkårerna vid alla lärosäten dras med ett enormt demokratiskt underskott med pinsamt låga valdeltaganden och dessutom är studenter vuxna att välja hur deras röst bäst blir representerad. Studentkårerna är formade som intresseorganisationer, de agerar som sådana, uppfattas som sådana och driver politik i olika frågor som sådana. Om det rör sig som en anka, beter sig som en anka och låter som en anka - så är det en anka. Principlös eller ej.

Peter Arvebro, ordförande Studentkåren i Växjö 1997-98
David Svensson, ordförande Studentkåren i Växjö, 1998-99
Björn Andersson, ordförande Studentkåren i Växjö, 1999-00

Andra bloggar om: , , , , , ,

Friday, June 08, 2007

Ryssland.

http://www.gunnar.moderat.se/index.php?page=19&use=blogg&id=381 är en länk till Gunnar Hökmarks blog där han kort tar upp de problem Swedbank har i Ryssland. Det finns anledning till oro över det sätt som Ryssland hanterar sin företagsamhet. Drag av dispotiskt styre och statlig intervention är inte en bra grogrund för samarbete mellan länder och företag. Swedbank spelar ner betydelsen av ingripandet vilket säkert är affärsmässigt sunt.

EU måste samlat och genom de olika regeringarnas egna kanaler fortsätta förklara fördelarna av att agera som en liberal demokrati i en familj av sådana för Ryssland.

Andra bloggar om: , ,

Thursday, June 07, 2007

Spriten

Så föll importförbudet. Skattedelen kvarstår och i den delen torde det vara lika enkelt. Gäller den fria rörligheten ska inte en vara skattas eller tullas om inom unionen. Ge upp försvaret av skattandet och lägg tiden på att hitta verksamma sätt att motverka överkonsumtion. Information. Straffa de som begår berusade brott hårt.


Andra bloggar om: , ,

Wednesday, June 06, 2007

Ett svar

Så här svarar studentkåren på den tidigare nämnda artikeln. Publicerat med deras tillåtelse.

Dags att ta ställning för ett bevarande av studentinflytandet
Tre tidigare ordföranden i Studentkåren i Växjö skrev den 31 maj ett debattinlägg där man förordade ett avskaffande av kårobligatoriet. Detta argumenterades för genom att framhäva den legimitet som studentkårer skulle få efter ett avskaffande och även att föreningsfriheten utgör en demokratisk grundpelare. Denna inställning är nog varesig ovanlig eller särskilt kontroversiell. Men den missar flertalet viktiga poänger. Där debattörerna ser fler fördelar än nackdelar ser vi fler nackdelar än fördelar. Den organisationen som vi representerar är byggd på ett arbete med alla studenters bästa i sinnet. Att erbjuda de tjänster, och den insyn och påverkan vi idag har skulle omöjliggöras om det inte kvarstår en trygghet och en säkerhet i organisationen.
Föreningsfriheten är inte hotad av kårobligatoriet enligt Europadomstolen. I en debattartikel i SydSvenskan argumenterar professor Ole Engström och advokat Conny Linde att studentkårer och nationen inte är att beakta som föreningar. Detta är på grund av en åtskillnad i privaträttslig och offentligrättslig ställning där studentkårer ingår i den offentligrättsliga kategorin och inte omfattas av principen för föreningsfrihet. Därmed kvarstår inte något annat än den principiella frågan då den legala, eller demokratiska argumentationen faller. Om man är villig att spela med ett studentinflytande på principiella grunder så är det vår mening att man underskattar nyttan som studentkårer står för. Legimitetsproblematiken är inte avhängd på ett avskaffande. Det är fullt möjligt för en studentkår att arbeta med att förankra och förstärka sin organisation mot medlemmarna utan att obligatoriet avskaffas. Inte minst i hänsyn till vilka problem som ett avskaffande kan innebära. Det är att spela rysk roulette med studenternas inflytande mot universitetet. Det är ett förhållningssätt som Studentkåren i Växjö inte kan gå med på. Under nästa år så kommer Studentkåren i Växjö prioritera sitt förankringsarbete i verksamhetsplanen, istället för att se det som en naturlig del av vår verksamhet. Vi riktar större fokus än tidigare år på att presentera det arbetet vi genomför på ett lättillgängligt och relevant sätt mot våra medlemmar.Det arbetet kommer att genomföras utan att Studentkårens organisation hotas. Detta är i våra ögon en mycket bättre lösning än den som debattörerna föreslår. Fördelarna med ett bibehållet obligatorium uppväger riskerna vid ett avskaffande. Det är inte en fråga om att sätta sig på tvären, motverka utveckling eller bevara strukturer som inte behövs. Vi gör en riskbedömning mellan ett avskaffande på principiella grunder och ett bibehållande på pragmatiskt riktiga grunder. Där det pragmatiska och reella överväger en principfråga.
Den organisatoriska lösning där universitetet/högskolan skulle gå in och betala studenternas medlemskap under första terminen och lämna utträdet till studenten själva är ett system som i stort används i England idag. Lärdomarna från England är både positiva och negativa. Så systemet som sådant är fullt möjligt att vara det bästa vid ett eventuellt, om ej önskat, utträde. Istället bör obligatoriet kvarstå, så att vi i framtiden kan räkna med ett säkrat studentinflytande. Det är påverkansmöjligheterna som är kärnan av
studentkårernas verksamhet, och den är viktigare än en uppfattad principfråga så som debattörerna ställer den.
Annika Nilsson
Kårordförande 2006/2007
Per Tjernberg
Vice kårordförande 2006/2007
Diana Unander
Vice kårordförande 2006/2007


Andra bloggar om: , , , , , ,

Monday, June 04, 2007

Artikel om kårobligatoriet

Nedanstående artikelpublicerades i Smålandsposten den 31 maj.


Det är dags att överge kårobligatoriet
Enligt lag så måste alla studenter vid ett universitet eller högskola vara medlemmar i den studentkår som finns vid lärosätet. Denna tvingande relation kallas i dagligt tal för kårobligatorium. I snart 200 år har studentkårerna existerat och i början av 1900-talet så infördes obligatoriet med syfte att hålla reda på studenterna vid ett lärosäte. Under mitten av 1900-talet fick man även rätten att utkräva ekonomisk ersättning för nedlagt arbete av de intvingande studenterna, d.v.s. rätt att ta ut avgift från studenterna. Studentkårernas arbete idag består till stor del av utbildningsbevakning och att bistå studenterna med studiesocial hjälp. Det sistnämnda innebär sådant som att lösa bostadsfrågan för nyinflyttade studenter, driva studentpubar, hålla med möteslokaler för diverse olika studentsammanslutningar m.m.
Men, säger vän av ordning, hur kommer det då att gå för studentkårerna, och studenternas rättigheter om man tog bort kårobligatoriet? Raseras inte hela verksamheten? Självklart så kommer förutsättningarna att ändras. Det är ofrånkomligt. Men, fördelarna uppväger nackdelarna som vi ser det. Framförallt så får studentkårerna en legitimitet som man idag knappast kan göra anspråk på. En viktig aspekt på varför man bör avveckla kårobligatoriet är att det faktiskt strider mot den föreningsfrihet som är en av demokratins grundpelare. Det är till och med fastslaget i FN att ingen människa ska behöva tvingas tillhöra en sammanslutning. Med andra ord, mer kristallklart än så här kan det inte bli. Kårobligatoriets existensberättigande går verkligen att ifrågasätta.

Sedan så kommer kraven på studentkårerna genom ett avvecklande att förändras. Vikten av att faktiskt leverera sådant som studenterna efterfrågar kommer att bli allt viktigare. Man kommer troligtvis att införa dubbla prislistor där medlemskapet berättigar till klart förmånligare priser på tjänster och varor, medan den student som valt utanförskapet får betala mer, eller rent av vara utan.

Men, kan någon tycka, detta med kårobligatoriet lär väl knappast alla studenter vara så insatta i. Hur ska alla dessa studenter (den stora massan) kunna veta vad som är bra eller dåligt för honom eller henne? Sant. Frågan om kårobligatoriet engagerar troligtvis lika stor andel studenter som idag röstar i kårvalen. Alltså mindre än 20%. Därför så skulle man kunna tänka sig att alla studenter som skrivs in vid ett lärosäte första terminen får sitt medlemskap betalt av universitetet/högskolan och därmed får all nödvändig information om vad som gäller och vilka rättigheter man har vid ett universitet. Om sedan studenten av olika skäl anser att nackdelarna övertrumfar fördelarna och säkerheten med att vara medlem i studentkåren, så ska studenten kunna begära utträde ur studentkåren. Ett kanske inte helt perfekt system, men det ger åtminstone ett par fördelar. Först och främst så ökar studentkårernas legitimitet dramatiskt, sedan så får faktiskt de studenter som vill möjlighet att lämna studentkåren, och avslutningsvis så behöver inte den stora massan studenter vara oroliga för att de valt att inte bry sig om frågan, utan de får den service och trygghet som de därefter betalar för.

Peter Arvebro, ordförande Studentkåren i Växjö 1997-98 ’
David Svensson, ordförande Studentkåren i Växjö 1998-99
Björn Andersson, ordförande Studentkåren i Växjö 1999-00

Andra bloggar om: , , , , , ,

Ingenjörsbrist

Läser i dagens tidning att det är rekordlåg arbetslöshet bland ingenjörer. Baksidan av detta är en stor brist på ingenjörer. Baksidan av det är i sin tur att industrin och dess företrädare är dåliga att kommunicera sitt behov av natur och teknik vetare till ungdomar inför deras val av utbildning. Mindre det ska nån annan lösa mentalitet från industrin efterlyses.

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com