ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Tuesday, May 29, 2007

Linde och Elgström skriver bra men fel om studentkårer

Professor Ole Elgström och advokat Conny Linde gör ett debattinlägg i Sydsvenskan med anledning av det kommande avskaffandet av den obligatoriska anslutningen till studentkårer och nationer. I huvudsak är deras argument att obligatoriet inte kan och bör avskaffas då det inte är medlemsorganisationer i vanlig mening utan delar av universitetens struktur det handlar om.

För det första: Utbildningen vid universitet och högskolor skall vara avgiftsfri. Advokaten kan säkert slå upp det själv i högskoleförordningen samtidigt som han slår upp obligatorieförordningen. Alltså krockar dessa två förordningar med varandra. För övrigt är det inte helt klart att avgifter för verksamheten vid en statlig myndighet får tas ut efter beslut av någonannan instans än regeringen (se avgiftsförordningen). Kårfullmäktige vid landets lärosäten må ha hybris ibland men aldrig har jag hört någon säga att de är landets regering. Dessutom får avgifterna bara disponeras efter särskilt bemyndigande. Antingen har advokaten och professorn fel och resonerar bara allmänt om hur man kan se på sakerna eller så menar de riksrevisionen under alla dessa år missat att revidera en stor del av högskolesektorn.

För det andra: Artikelförfattarna förfäktar tanken att studentkårer och nationer är offentligrättsliga. I vilken mening är de de? Vilka krav går det då att ställa på dem? Är de en del av staten? Det kommunala? Läs detta:

"6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. Lag (1976:871).

7 § I riket finns primärkommuner och landstingskommuner. Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar. Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Lag (1976:871).

8 § För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Lag (1976:871).

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Lag (1976:871)." Regeringformen

Och när du läst svara på var i regeringsformen finns utrymme för en offentligrättslig instans med rätt att ta ut skatt eller avgift och agera politiskt utan hänsyn till annat än egna beslut? Möjligen är en studentkår något som faller under 9 §, men de är sällan opartiska, beaktar sällan lagarna (även om de sällan bryter dem) utan agerar som politiska intresseorganisationer.

För det tredje: Studentkårer och nationer agerar som, formerar sig som, uppfattas som och behandlas som medlemsorganisationer i allt utom vissa skattehänseenden. Oavsett hur rätt artikelförfattarna har om det juridiska och akademiserade finliret så är det av ett, må vara spännande, men rent akademiskt intresse. Frågan är politisk.

Slutligen: De förvaltningsmässiga problem som uppstår om studentkårerna som organisationer inte representaerar alla kan antingen lösas med system som inkluderar alla i val till olika organ eller genom ett accepterande av den korporativistiksa tanke som ligger till grund för fackens rätt till företräder. Var och en får välja sin favorit i detta hänseende tills beslut fattas. Dessutom så tror jag att oron för vad som händer med donationerna är relativt lätt att bilägga. Statuterna för donationerna kvarstår. De får användas som donator önskat eller permuteras enligt gällande regelverk. Därmed basta.

Men som ett rent tankeexperiment och en övning i teoretiskt tänkande var artiklen intressant.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant.se

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com