ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Tuesday, May 15, 2007

Modig?

Jag är trött på meningslösa pressmeddelanden. Särskilt sådana som dessutom tas in i DN, även om de är helt meningslösa. Nu senast är det Leijonborgs pressmeddelande om att universitetskanslern är modig som ograverat tas in på dn.se. Sedan när står det i en ministers arbetsbeskrivning att hon/han ska recensera sina myndighetschefers debattartiklar och i vad ligger hennes mod? Att hon vågar gå till dn:s debattredaktion med gammal skåpmat? Än en gång väljer universitetskanslern (eller om det är dn-debatt) att peka ut utbildningar inom vård, skola och omsorg som de med stört kvalitetsproblem. Självklart är det viktigt att deras problem lyfts fram, men varför väljer universitetskanslern (och dn-debatt) inte samtidigt att i artikeln t.e.x kritisera landets juristutbildningar som senast härom veckan fick följande utlåtande av Högskoleverkets bedömargrupp:

"Det är uppseendeväckande att flera av de generella svagheter i
grundutbildningen som påtalades i Högskoleverkets tidigare utvärdering finns
kvar även i denna utvärdering. Till exempel dras juris
kandidatutbildningarna fortfarande med långa studietider, dålig
arbetslivsanknytning och betygshets bland studenterna."


Allmänhetens uppfattning om situationen inom den högre utbildningen cementeras genom universitetskanslerns fokusering på att alla rapporter ska anpassas så att de passar in på dn-debatt. Samtidigt leder det till att Högskoleverkets trovärdighet ifrågasätts av både sakkunniga och utvärderade lärosäten. Jag hoppas att den nya universitetskanslern är modig nog att vilja stå utanför strålkastar skenet. Det kommer både Högskoleverkets trovärdighet och lärosätenas kvalitetsarbete att tjäna på.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com