ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Saturday, May 12, 2007

Biståndsberoende

Generalsekreteraren för ActionAid lyckades vara så upprörd över den minskade egna kakan att hon i TV förespråkar att flyktingmottagning INTE ska vara en del av statsbudgeten. Må hända en groda eller stilla önskan om att få förvalta de medlen inom biståndssfären. Upprördheten var hög i olika program på svt igår. Biståndets del i statsbudgeten minskar och skuldavskrivning är nu en del av biståndet. För de allra flesta känns det sistnämnda nog inte så märkligt. Att skriva av en skuld ser nog många med mig som en form av ekonomiskt stöd. Den borgerliga regeringens viktigaste insats för världens fattiga kommer inte vara en fråga om en bråkdel av den lilla insats knappt en procent av bnp är. Den borgerliga regeringens insats mot fattigdom ska ske där det verkligen gäller. I konferansrummen, i Bryssel, i de internationella debatterna. Den ska ske genom att ständigt parafrasera Carl Bildt. Frihandel, frihandel, frihandel.

Labels: , , ,

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

För det första, ActionAid får inga pengar från den svenska biståndsbudgeten utan stödjas av bidrag från privata personer.

För det andra, att lägga in skuldavskrivningar i biståndsbudgeten betyder att länder som beror på bistånd får mindre pengar. I många fall betalar länder inte tilbaks pengarna...att skrva av skulden är bara symboliskt.

Coh när det gäller frihandel så är det lite svårt att förstår hur EU kan förespråker det för u-länder samtidigt som nästan hälften av EU:s budget går till jordbrukssubventioner.

1:03 PM  
Blogger Peter Arvebro said...

Jag såg nog i första hand ActionAid som representanter för en grupp kritiska biståndsorganisationer så oavsett om Action Aid får direkt finansiering eller inte så är de en del av den sektorn.

Vad gäller skuldavskrivning så är det väl en utmärkt lösning helt i linje med action aid och dess arbete mot att rika länder ska ha ett förhandlingsövertag gentemot fattiga. Jämför t ex Göran Persson...

Och för det tredje så står jag inte till svars för EUs jordbrukspolitik. Den är ett träsk av sällan skådade proportioner.

Vad gäller stå till svars så hade det varit trevligt om (må vara få) som orkar kommentera väljer att stå för era åsikter. Anonyma kommentarer är inte bara trista för att jag inte vet vem som lagt in dem, de är lite svårt att skaka av sig känslan av att kommmentatorn gett sig ut på ett gungfly.

2:22 PM  
Blogger Adam Garley said...

Hej Peter!

Förlåt, det var inte meningen att jag skulle lämna ett anonymt inlägg...jag heter Adam och nås på adamgarley@hotmail.com.

Jag skriver även egen blogg om jordbrukssubventioner. Vore intresserad att höra omn du har läst en bok som heter 'Kicking Away the LAdder' av den sydkoreanska ekonomen Ha-Joon Chang. Han ifrågasätter hur utveckling har skett i nuvarande i-länder - Han tycker inte att det var genom frihandel som vi åtstadkom levnadsstandarden som vi har idag utan snarare en hel del protektionismen. Intressant läsning i alla fall!

12:37 AM  
Blogger Adam Garley said...

Är det inte också konstigt att länderna som tog lånerna behöver ta hela ansvaret för att betala dem tillbaka? Var det inte oansvarigt av långivarna (som t.ex. Exportkreditsnämnden) att låna ut pengar till t.ex diktator osv. Varför ska landets befolkning behöver tar hela ansvaret (genom att landet nu får minskad bistånd)? Om det hade varit en privatperson eller ett företag som hade tagit lånen skulle de bara har gått i konkurs. Långivarna skulle inte ha räddats av den svenska regeringen!!

12:57 AM  
Blogger Peter Arvebro said...

Hej Adam! Misstag händer och jag är mycket glad att du presenterat dig. Länk till din blogg?

Jag har läst nån artiklar om den boken men skam att säga inte satt mig ner att läsa den. Utan att ha läst den så undrar jag ändå hur många av dagens utvecklingsländer som har en sådan kraft i sin inre marknad att de vinner på protektionistiska inslag. Att protektionism kan fungera är en sak men frågan är vad som fungerar bäst och längst. Det lilla jag vet om författaren du referar till är att hans akademiska bakgrund har en inte helt försumbar touch av marxism. Och just det politiska (och protektionistiska får man väl säga) försöket visade sig ju ha en begränsad hållbarhet.

Vad gäller konkursliknelsen så är jag lite förbryllad. Visst kan man gå i konkurs som företag eller privat person. Men då tar banken, leverantörer mfl sin del av den lilla kaka som finns för att täcka så mycket av din skuld som möjligt. Hur vinner den enskilde medborgaren i Mocambiqe på att världens rika länder delar upp alla landets tillgångar?

5:32 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com