ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Tuesday, May 29, 2007

Linde och Elgström skriver bra men fel om studentkårer

Professor Ole Elgström och advokat Conny Linde gör ett debattinlägg i Sydsvenskan med anledning av det kommande avskaffandet av den obligatoriska anslutningen till studentkårer och nationer. I huvudsak är deras argument att obligatoriet inte kan och bör avskaffas då det inte är medlemsorganisationer i vanlig mening utan delar av universitetens struktur det handlar om.

För det första: Utbildningen vid universitet och högskolor skall vara avgiftsfri. Advokaten kan säkert slå upp det själv i högskoleförordningen samtidigt som han slår upp obligatorieförordningen. Alltså krockar dessa två förordningar med varandra. För övrigt är det inte helt klart att avgifter för verksamheten vid en statlig myndighet får tas ut efter beslut av någonannan instans än regeringen (se avgiftsförordningen). Kårfullmäktige vid landets lärosäten må ha hybris ibland men aldrig har jag hört någon säga att de är landets regering. Dessutom får avgifterna bara disponeras efter särskilt bemyndigande. Antingen har advokaten och professorn fel och resonerar bara allmänt om hur man kan se på sakerna eller så menar de riksrevisionen under alla dessa år missat att revidera en stor del av högskolesektorn.

För det andra: Artikelförfattarna förfäktar tanken att studentkårer och nationer är offentligrättsliga. I vilken mening är de de? Vilka krav går det då att ställa på dem? Är de en del av staten? Det kommunala? Läs detta:

"6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. Lag (1976:871).

7 § I riket finns primärkommuner och landstingskommuner. Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar. Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Lag (1976:871).

8 § För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Lag (1976:871).

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Lag (1976:871)." Regeringformen

Och när du läst svara på var i regeringsformen finns utrymme för en offentligrättslig instans med rätt att ta ut skatt eller avgift och agera politiskt utan hänsyn till annat än egna beslut? Möjligen är en studentkår något som faller under 9 §, men de är sällan opartiska, beaktar sällan lagarna (även om de sällan bryter dem) utan agerar som politiska intresseorganisationer.

För det tredje: Studentkårer och nationer agerar som, formerar sig som, uppfattas som och behandlas som medlemsorganisationer i allt utom vissa skattehänseenden. Oavsett hur rätt artikelförfattarna har om det juridiska och akademiserade finliret så är det av ett, må vara spännande, men rent akademiskt intresse. Frågan är politisk.

Slutligen: De förvaltningsmässiga problem som uppstår om studentkårerna som organisationer inte representaerar alla kan antingen lösas med system som inkluderar alla i val till olika organ eller genom ett accepterande av den korporativistiksa tanke som ligger till grund för fackens rätt till företräder. Var och en får välja sin favorit i detta hänseende tills beslut fattas. Dessutom så tror jag att oron för vad som händer med donationerna är relativt lätt att bilägga. Statuterna för donationerna kvarstår. De får användas som donator önskat eller permuteras enligt gällande regelverk. Därmed basta.

Men som ett rent tankeexperiment och en övning i teoretiskt tänkande var artiklen intressant.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant.se

Monday, May 28, 2007

Upprop

Danshögskolan i Stockholm bedriver sedan några år tillbaka en cirkusartistutbildning på högskolenivå tillsammans med Cirkus Cirkör. Nu vill högskolan flytta utbildningen mot Cirkus Cirkör vilja från Alby till Danshögskolans campus på Östermalm. Med tanke dels på den unika konstnärliga miljö som Cirkus Cirkör har byggt upp i Alby, dels deras och en högskoleutbildnings sociala betydelse för en förort som Alby är det här ett rätt korkat beslut. Om du tycker som jag, läs i genom uppropet och skriv under!


Till Danshögskolans styrelse och ledning,

Med anledning av att ni har tagit ett beslut om att flytta nycirkusutbildningen från Subtopia i Botkyrka till Campus på Östermalm vill vi uttrycka vår starka oro och uppmana er att besinna er! Vi tycker att det är mycket viktigt att nycirkusen i Sverige får fortsätta att utvecklas utifrån sina egna värdegrunder, arbetssätt och influeras från den miljö den i dagsläget befinner sig mitt i och själv är med och skapar.

Vi från andra konstformer och instanser i samhället inspireras av nycirkusens vildhet och bångstyrighet. Av nycirkusens sätt att skapa men kanske framförallt av hur konstformen tar nya oetablerade vägar och har annorlunda sätt att organiserar sig på. Av hur nycirkusen blandar högt och lågt, finns på gatan och i förorten och tar med sig det in i de fina
salongerna och på institutionerna och inte minst av hur de använder sig av
världen som arbetsfält.
 • Vi inspireras och influeras av att det finns en konstform som vill ha
  sin bas i förorten, som har gjort ett aktivt val att verka och utveckla
  sig där. Som inte bara pratar om integration utan är integration.
 • Vi sätter ett stort värde i att högskoleutbildningen får vara kvar där.
  Att den högre akademiska bildningen finns under samma tak som den kreativa
  helhetsmiljö som byggts upp i Alby. Nycirkusutbildningen är djupt
  förankrad i Alby. Dess rötter finns där mitt ibland människor som så ofta
  görs osynliga och saknar röst i kulturens värld.
 • Vi ser att det blir ett hårt slag mot nycirkusen i Sverige om högskolan
  flyttar.
 • Vi ser att det blir en förlust för oss från andra konstområden och andra
  delar av samhället om nycirkusen inte får fortsätta att utvecklas utifrån
  sina egna vägar.

Beslutet att flytta Cirkusutbildningen riskerar att splittra nycirkusetableringen i Sverige, där alla är i stort behov av varandra. Cirkus Cirkörs trebenta organisation med professionell verksamhet, utbildning och barn & ungdomsverksamhet spräcks. Dessa tre delar lever i
tät symbios och under samma tak vilket i hög grad påverkar kvalitén på all
verksamhet i Subtopia, inte minst på utbildningen. De professionella artisterna är viktiga förebilder för studenterna och högskolestudenterna är i sin tur viktiga förebilder för barn och unga. Vi ser också att studenternas möjligheter att få livsviktiga branschkontakter och jobb minskar med en flytt. Högskolan är viktig även för andra aktörer i förorten. Genom att
cirkushögskolan finns i Alby skapas förutsättningar för andra högskolesamarbeten t.ex. inom film, TV och teater. Cirkus Cirkörs och nycirkusens etablering i Botkyrka, deras helhetssyn på
samverkan mellan barn, ungdomar, utbildning, konst, entreprenörskap, högre bildning och näring, med ett lokalt och globalt perspektiv är en viktig inspiration, vägvisare och/eller vitaminkick för oss från andra konstområden, utbildningar, institutioner etc, i eller utanför förorten. Ta inte detta ifrån oss!

Vi önskar som sagt att Danshögskolan ska besinna sig och inse vilken juvel ni har under ert tak! Vi uppmanar er att använda er av de värdegrunder som har utvecklats runt nycirkusen i Alby och som sprider sina ringar över Sverige och världen.
Vi tror att Danshögskolan har allt att vinna på att låta sig inspireras och influeras av nycirkusens strategier och placering i förorten, och allt att förlora på att försöka forma nycirkusen efter Danshögskolan och på att flytta utbildningen till Campus på Östermalm.

Tycker du som vi? Skriv ditt namn och titel och fyll på listan.
När vi har tillräckligt många namn kommer brevet att skickas till Danshögskolans styrelse och ledning samt till Kulturminister Lena Liljeroth Adelsohn, Utbildningsminister Lars Leijonborg och till Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

http://www.stoppaflytten.se/

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Moralisk kompass

En kommunpolitiker i Halmstad, Michael Zand, har lämnat moderaterna men sitter kvar i kommunfullmäktige ändå som politisk vilde. Samtidigt så byter han parti och går med i Sverigedemokraterna. Sd blir då plötsligt vågmästare i kommunen.

Ett par saker slår mig när sånt här händer. Till och börja med den totala avsaknade av moralisk kompass en politiker som Michael har. Att kandidera till ett förtroende uppdrag med bas i en plattform, under ett partis varumärke är att be om om väljarnas förtroende för att för den politiken och för att representera det partiet. Michael har aldrig bett och aldrig fått ett eget, personligt mandat av väljarna i Halmstad. Lämna han partiet hade det rimliga, hederliga och rejäla varit att lämna alla uppdrag i samma stund. Allt annat är bedrägligt i relation till väljarna.

Detta väcker också en fundering om det inte vore bättre att köra ett valsystem med enmansvalkretsar. Johan Norberg funderar på det i ett inlägg och har i det resonemanget en oro för att det skulle ses som enbart ett sätt att blockera Sd. En sån uppfattning skulle öka deras stöd menar Norberg. Jag håller inte med eftersom jag inte tycker att det i första hand är med att blockera Sd som sådana reformer kan motiveras. Risken för haverister som Michael i Halmstad är ett bra skäl, systemet bör utformas så att de med svag känsla för rätt och fel inte frestas att manipulera det.

Enmansvalkretsar är även ett bra sätt, till skillnad från hur det gör idag, att främja personval och den nära kontakt med väljarna som den ankytningen ger. Partierna skulle behöva ändra sig lite men de skulle knappast dö ut. En starkare fokus från kandidaterna i varje krets och en mer spännande urvalsprocess inför varje val för partimedlemarna i den kretsen skulle till och med vara vitaliserande för partierna. Dagens system där listor tas fram i kommitte har klara brister i genomskinlighet, även för den som är medlem i ett parti.

Kommunalt skulle det göra underverk för representationen av hela kommunen. På riksplanet skulle det leda till mer profilerade politiker, mindre administrativa politiker i riksdagen och en tydligare debatt. Klart så finns riskerna att det blir för mycket dokusåpa över det hela och att personfixeringen tar överhanden över ideologiskt innehåll. Men ärligt talat. Det är mest personfokus nu med och i klar politisk kamp valkrets för valkrets skulle kandidaterna sannolikt tvingas ta fram sakfrågorna för att vinna väljarnas förtroende. Väljarna är en hårdare och mindre kamratlig uppdragsgivare än vännerna i det egna partiet.

PS Michael, lämna stolen i kommunfullmäktige till dem den rätteligen tillhör: de moderata väljarna i Halmstad.

Andra bloggar om: , , , , ,

Tuesday, May 15, 2007

Modig?

Jag är trött på meningslösa pressmeddelanden. Särskilt sådana som dessutom tas in i DN, även om de är helt meningslösa. Nu senast är det Leijonborgs pressmeddelande om att universitetskanslern är modig som ograverat tas in på dn.se. Sedan när står det i en ministers arbetsbeskrivning att hon/han ska recensera sina myndighetschefers debattartiklar och i vad ligger hennes mod? Att hon vågar gå till dn:s debattredaktion med gammal skåpmat? Än en gång väljer universitetskanslern (eller om det är dn-debatt) att peka ut utbildningar inom vård, skola och omsorg som de med stört kvalitetsproblem. Självklart är det viktigt att deras problem lyfts fram, men varför väljer universitetskanslern (och dn-debatt) inte samtidigt att i artikeln t.e.x kritisera landets juristutbildningar som senast härom veckan fick följande utlåtande av Högskoleverkets bedömargrupp:

"Det är uppseendeväckande att flera av de generella svagheter i
grundutbildningen som påtalades i Högskoleverkets tidigare utvärdering finns
kvar även i denna utvärdering. Till exempel dras juris
kandidatutbildningarna fortfarande med långa studietider, dålig
arbetslivsanknytning och betygshets bland studenterna."


Allmänhetens uppfattning om situationen inom den högre utbildningen cementeras genom universitetskanslerns fokusering på att alla rapporter ska anpassas så att de passar in på dn-debatt. Samtidigt leder det till att Högskoleverkets trovärdighet ifrågasätts av både sakkunniga och utvärderade lärosäten. Jag hoppas att den nya universitetskanslern är modig nog att vilja stå utanför strålkastar skenet. Det kommer både Högskoleverkets trovärdighet och lärosätenas kvalitetsarbete att tjäna på.

Labels: ,

Sunday, May 13, 2007

Fel låt vann faktiskt

Jag har ingen aning om rätt låt vann . Men det är skoj att se kartan styr. Kanske blir det lugnare ett annat år?

Labels:

Saturday, May 12, 2007

Biståndsberoende

Generalsekreteraren för ActionAid lyckades vara så upprörd över den minskade egna kakan att hon i TV förespråkar att flyktingmottagning INTE ska vara en del av statsbudgeten. Må hända en groda eller stilla önskan om att få förvalta de medlen inom biståndssfären. Upprördheten var hög i olika program på svt igår. Biståndets del i statsbudgeten minskar och skuldavskrivning är nu en del av biståndet. För de allra flesta känns det sistnämnda nog inte så märkligt. Att skriva av en skuld ser nog många med mig som en form av ekonomiskt stöd. Den borgerliga regeringens viktigaste insats för världens fattiga kommer inte vara en fråga om en bråkdel av den lilla insats knappt en procent av bnp är. Den borgerliga regeringens insats mot fattigdom ska ske där det verkligen gäller. I konferansrummen, i Bryssel, i de internationella debatterna. Den ska ske genom att ständigt parafrasera Carl Bildt. Frihandel, frihandel, frihandel.

Labels: , , ,

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com