ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Monday, November 06, 2006

Ta kd i örat

De övriga regeringspartierna där ta och ta kd i örat. Under mandat perioden är det viktigt, av flera skäl, att spelmarknaden av regleras. Svenska spel bör läggas ner eller kanske snarare helt överföras till idrottsrörelsen. Lotterilagstiftningen behöver ses över och revideras i grunden. Varför då då? Vad gäller Svenska spel så är det både praktiska och principiella skäl. Rent principiellt är det orimligt att staten som är regelgivare för spelmarknaden är en av aktörerna på marknaden. Det är korruption på en lagstiftande nivå om man så vill. Rent praktiskt så är det bättre för svenska spel och spelarna om bolaget kan skötas pa helt affärsmässiga grunder. Idrottsrörelsen som är en av de största vinnarna pa spelandet skulle också tjäna pa ett mer affärsmässigt bolag som partner. Helt ärligt tror jag att det bästa hade varit om Svenska spel såldes ut pa börsen Men det tror jag lika ärligt inte regeringen har kraft att driva igenom denna mandatperioden. Avregleringen av spelmarknaden skulle ge bättre utbud, större intäkter till staten och därmed större utrymme för insatser för de som drabbas av spelandets negativa konsekvenser. Dagens avsättningar från Svenska spel är inte en seriös satsning. Skilsmässa 2007!

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

1 Comments:

Blogger AnJaka said...

Good day , This is a good article site.
i found many information here.
-----------------------------------------------
http://global-in-arm.com
Good luck,

6:26 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com