ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Wednesday, November 01, 2006

Man förstår det man vill förstå

Erlandersbrigadisten Nils skriver ett inlägg som lämnar intrycket att Nils bara inte vill förstå.

Regeringens förslag är att lärosäten själv ska få välja vilka som sitter i lärosätenas styrelser. Regeringen vill inte tillsätta politiskt utvalda styrelser. Inga politiker i styrelsen alltså, under förutsättning att det inte är det lärosätet väljer att sätta där.

Politiker som tillsätts av andra politiker får ett politiserat mandat och agerar utifrån ett sådant i styrelsen. Personer som väljs av lärosätet självt och tar med sig politisk erfarenhet är friare att agera efter eget huvud och emd lärosätets bästa för ögonen.

Att det skulle vara bättre att lärosätena styrelser tillsätts av regeringen är för mig främmande. Det står i djup kontrast till de tankar om akademisk frihet som ofta omhuldas så varmt i festtalen. tyvärr tror jag inte att den friheten omhuldas alls i socialdemokratiska rökrum.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

3 Comments:

Blogger Nils said...

Det verkar som du inte förstår vad jag försöker säga. Regeringen befinner sig i en paradoxal situation, och om de ska följa Lunds universitets vilja, kommer de att förlänga Allan Larssons förordnande, men samtidigt vara "politiker som utser andra politiker". Vad är din rekommendation till regeringen?

8:08 AM  
Blogger Peter Arvebro said...

Paradoxalt blir det bara om regeringen väljer att inte utse den som LU vill ha.

Utser regeringen den LU vill ha följer man sina principer och accepterar att formen blir av nödvändighet blir en annan än den man på sikt strävar efter.

Så min rekommendation är att regeringen gör som de sagt och låter lärosätena välja. Vill du ge nån reflektion kring kärnproblemet: Politiker med politisk mandat och dito agenda i lärosätenas styrelser - är det oproblematiskt?

10:50 AM  
Blogger Nils said...

Utmärkt. Då ser jag fram emot att regeringen ger Allan Larsson förlängt förordnande. Tack för ditt stöd. De hinner nämligen inte överlåta rätten till lärosätena före årsskiftet.

Jag har suttit i Lunds universitets styrelse, utsedd av studentkårerna och med en tydlig studentfacklig agenda. Det funkade bra.

Pia Kinhult (m), vice ordförande och Allan Larsson (s), ordförande i styrelsen hade inget politiskt mandat på det sättet att de företrädde sina partier - de var utsedda av regeringen för att företräda allmänintresset. Vilket de gjorde på ett bra sätt.

6:10 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com