ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Sunday, November 19, 2006

Vilja sälja

Det har ofta förundrat mig varför butiker är öppna när kunderna inte kan handla. City butiker brukar gnälla om att det är köpcentrum i ytterområden som gör deras överlevnad svår genom att de är bekväma, lätt tillgängliga och kan samla sin marknadsföring. Problemet är nog att snarare att köpcentran har kundanpassade öppettider. Om kunden gör nåt annat än att vara din kund mår du har öppet så kan du inte sälja till honom. Citybutiker borde öppna 12 och stänga 20.

Andra bloggar om: , , , , ,

Monday, November 06, 2006

Ta kd i örat

De övriga regeringspartierna där ta och ta kd i örat. Under mandat perioden är det viktigt, av flera skäl, att spelmarknaden av regleras. Svenska spel bör läggas ner eller kanske snarare helt överföras till idrottsrörelsen. Lotterilagstiftningen behöver ses över och revideras i grunden. Varför då då? Vad gäller Svenska spel så är det både praktiska och principiella skäl. Rent principiellt är det orimligt att staten som är regelgivare för spelmarknaden är en av aktörerna på marknaden. Det är korruption på en lagstiftande nivå om man så vill. Rent praktiskt så är det bättre för svenska spel och spelarna om bolaget kan skötas pa helt affärsmässiga grunder. Idrottsrörelsen som är en av de största vinnarna pa spelandet skulle också tjäna pa ett mer affärsmässigt bolag som partner. Helt ärligt tror jag att det bästa hade varit om Svenska spel såldes ut pa börsen Men det tror jag lika ärligt inte regeringen har kraft att driva igenom denna mandatperioden. Avregleringen av spelmarknaden skulle ge bättre utbud, större intäkter till staten och därmed större utrymme för insatser för de som drabbas av spelandets negativa konsekvenser. Dagens avsättningar från Svenska spel är inte en seriös satsning. Skilsmässa 2007!

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Wednesday, November 01, 2006

Man förstår det man vill förstå

Erlandersbrigadisten Nils skriver ett inlägg som lämnar intrycket att Nils bara inte vill förstå.

Regeringens förslag är att lärosäten själv ska få välja vilka som sitter i lärosätenas styrelser. Regeringen vill inte tillsätta politiskt utvalda styrelser. Inga politiker i styrelsen alltså, under förutsättning att det inte är det lärosätet väljer att sätta där.

Politiker som tillsätts av andra politiker får ett politiserat mandat och agerar utifrån ett sådant i styrelsen. Personer som väljs av lärosätet självt och tar med sig politisk erfarenhet är friare att agera efter eget huvud och emd lärosätets bästa för ögonen.

Att det skulle vara bättre att lärosätena styrelser tillsätts av regeringen är för mig främmande. Det står i djup kontrast till de tankar om akademisk frihet som ofta omhuldas så varmt i festtalen. tyvärr tror jag inte att den friheten omhuldas alls i socialdemokratiska rökrum.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com