ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Friday, September 08, 2006

Stå för det du gör - det är val i år

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,884244,00.html

En av anledningarna till att Bodström vill ta bort hanteringen av nådeansökningar från regeringen är just detta. Han vill inte behöva stå till svars inför väljarna för att ha fattat nådebeslut som inte rimmar väl med den allmänna rättsmedvetenheten.

Just därför ska nådeförfarandet ligga hos den politiska delen av makten. Det har inget med rättssäkerhet att göra, den åtalade och fällde brottslingens rättssäkerhet garanteras i de domstolsförhandlingar som leder till en fällande dom. Att sen staten väljer att bevilja nåd har inte med rättssäkerhet, juridik eller rättvisa att göra. Det har med nåd att göra och att visa nåd på folkets vägnar kräver att man kan göras ansvarig inför folket. Bodstöm borde skrota alla tankar på att avpolitisera nådeförfarandet och sen istället lägga den del av sin tid han har avsatt för att göra saker i smyg på att öva sig på ansvarstagande.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

1 Comments:

Blogger Jeff's Page said...

Hey,nice blog!!! Won't you check out this website I found where you can
make a little extra on the side... wink wink ;) Visit Our Site

5:46 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com