ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Monday, September 11, 2006

Sammanväxning

En del av debatten inför valet har handlat om den eventuella sammanväxningen av statsförvaltning, media och socialdemokraterna. Detta skulle vara ett resultat av ett långvarigt och av vissa sett som självklart maktinnehav.

Det verkar dessutom vara sant. Johan Norberg har hittat ett utmärkt exempel: http://www.johannorberg.net/?page=displayblog&month=9&year=2006#1865 Myndigheten för skolutveckling skickar bara med Utbildningsradions program om socialism till landets skolor inför skolvalet 2006...

Jag kastade iväg ett kort mail och fråga enkelt och rakt på sak om det var sant att det bara var programmet om socialism som skickades ut. Myndigheten hade godheten att konstatera att jo: man sände ut en box med lite saker i, i den finns en dvd från UR, och hänvisningar kring hur man får de andra programen (men inget svar på frågan om det var just socialism DVD som var med i boxen) och sen hänvisade man glatt till UR.

Socialism, myndighet, media - och det är nånannans fel som vanligt. Så om allt alltid är nånannans fel så kanske nånannan ska regera landet?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

lasa hela bloggen, ganska bra

6:52 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com