ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Friday, September 15, 2006

Nu racker det

Skriver fran Dublin, darav avsaknaden av prickar over vissa bokstaver.

SSU och LO gar over alla granser. Detta ar inte nan liten medlem som sparat urt. Detta ar smutskampanj som far allt annat som vi sett i denna valrorelsen att verka som en vastanflakt. Anna Sjodin borde kasta in handduken direkt och inte vanta pa att gora det fran nogon oppen anstalt om nan manad.

Anklaga sin politiska motstandare for folkmord, pedofili och nazianstrykning ar inte politisk satir. Det ar arekrankning och forhoppningsvis foremal for tryckfrihetsmal inom kort. Fy fan for denna typen av desperata kamopanjmetoder. Det ar sa man skams pa deras vagnar, eftersom de inte har vett till det sjalv.


http://www.aftonbladet.se/vss/val2006/story/0,2789,887953,00.html

Andra bloggar om: , , , ,

Thursday, September 14, 2006

Sverigedemokraterna

På en pub häromveckan satt jag och suckade över att det värsta emd denna valrörelse nog var att Sverigedemokraterna kommer att träffa obehagligt nära riksdagen denna gången. Stig_Björn Lundgren håller med : http://www.opinion2002.nu/ . Jag tycker att Fredrik Federley tar rätt grep på det hela genom att ta debatten. Tiga ihjäl är inte bara en långsiktigt felaktig strategi det är dessutom den feges utväg. Vi har rätt och ska stå för det. Heja Fredrik! http://federley.blogspot.com/

En sak som många diskuterar är om Sverigedemokraterna ska ta sig över den övre spärren till riksdagen i Blekinge. Jag tror de kommer komma bra nära där men falla på jämkningsberäkningen. Tyvärr är nog risken större att de tar sig över den lägre spärren totalt och kommer in på en lite bredare front.

Rösta på alliansen, men om du inte vill eller får det: Rösta bort SD, iallafall!

Andra bloggar om: , , , ,

(S)kolgårdsbusars taktik

Thomas Östros och Sven-Erik Östberg kallar AP fonderna till "överläggning" elelr på ren svenska - kallar på dem för att försöka använda lite skrämseltaktik för att få AP fonderna att agera inte i pensionsspararnas intresse utan i regeringen kortsiktiga intresse. ministrar behöver vila, få perspektiv och kanske hämta andan - det är lite väl mycket hybris i den kretsen.

Nu är detta iofs inget stort problem. Vad de två herrarna har att säga kommer kännas lättviktigt den 21 septmber då mötet är, expiditionsminstärer är inga tuffingar. skriften är på väggen, ser ni den?

http://www.regeringen.se/sb/d/6840/a/69443

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Wednesday, September 13, 2006

Uppdragen står som spön i backen

Högskoleverket publicerar en utmärkt rapport som kommer fram till i princip samma sak som jag gjorde i min magisteruppsats. Dvs att antalet uppdrag som skall lösas av universitet och högskolor kombinerat med de pålagor av allmänna återrapporteringskrav, planer och annat smått /gott som kommer till lärosäten ökat lavinartat sen 1990talets början. Den frihet under ansvarsreform som genomfördes under regeringen Bildt har fuskats bort.

I in förlängning riskerar den ökade styrningen den akademiska friheten och lärosätenas roll som fri granskare av vårt samhälle. Är trenden mer allmän ligger hela mål och resultatstyrningen av statsförvaltningen i riskzonen för att bli föremål för en haveriikommission.

Gott betyg till HSV för att ni tog i en obekväm fråga!

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Tuesday, September 12, 2006

Mediavänstern kan inte satir

http://www.expressen.se/index.jsp?a=677703

Faktums Natanael Karlsson skickade ett mail till Lejonborg inför gårdagens utfrågning i SVT med innebörden att Natanael kunde ficka inloggningsuppgifter till SVT intranät för att förbereda folkpartiet inför programmet. Mening hävdar Natanael var att utöva satir.

”Satir, förlöjligande av mänskliga svagheter eller missförhållanden i litterär form. Termen användes i romersk litteratur om en kåserande diktart som introducerades av Lucilius (100-talet f.Kr.), som förbättrades av Horatius och som erhöll polemisk skärpa hos Juvenalis. Först efter fransk-klassicismen upphörde termen satir att beteckna en särskild diktart och blev ett begrepp använt för att karakterisera litterära verk som i kritiskt syfte gycklar med (det offentliga livets) missförhållanden.

Satir finns i form av prosa, dikter, teckningar, dramatik, revyer, filmer, TV-serier eller radioprogram. Man kan väl till viss del även kalla ståuppkomik för satir.” ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Satir)

Hade meningen varit att utöva satir i rollen som programledare vid SVT så hade han gjort en grej av detta i ett program – t ex jag borde kanske skickat mitt lösenord till Lejonborg inför utfrågningen, men då hade jag väl blivit avstängd precis som kollegan på Expressen. Att som nu skicka ett mail till en partiledare inför en viktig TV sändning utan koppling till att avse sprida detta i ett större sammanhang eller göra det inom ram för det program man arbetar med är inte satir enligt en normal definition. Det är möjligen satir i betydelse ”ord som används av mediapersoner för att få göra vad som faller dem in oavsett om det är orimligt, plumpt eller oansvarigt”

Det kan i och för sig vara så att Natanael är avundsjuk på kollegan på SR Tove Leffler som är avstängd för att hon inte klarade av att följa public services spelregler? Eller så är det så att hans tidigare aktivism spökar så här i valtider?

”Johan Ingmar Natanael Karlsson (född 2 oktober 1972 i Almby, Örebro län) är en svensk journalist, programledare och komiker. Han har bland annat varit reporter i tv-programmet Mediemagasinet, medverkat i humorprogrammet Pippirull i Sveriges Radio P3 och i radioprogrammet Tendens, humorserien Skatan och barnprogrammet Kent Agent och de hemliga ställena i SVT. Hösten 2005 övertog han som ny programledare i samhällsmagasinet Faktum i SVT2.

Natanael Karlsson var tidigare aktiv i Ung Vänster!”

( http://sv.wikipedia.org/wiki/Natanael_Karlsson )


Andra bloggar om: , , , , ,


Myndigheten för skolutveckling menar att det var Utbildningsradion som gjort fel - de hade inte levererat det som var beställt. Uppenbarligen hade ingen kollat att det som levererades var det som beställts, men det är väl någonannans fel (igen).

Myndigheten skriver i ett mail till mig att man se ...ser allvarligt på det inträffade" Vilket är ett klart bättre svar från en myndighet än: maila UR.

Johan Norberg funderar vidare och pekar på andra tankar kring detta!
http://www.johannorberg.net/?page=displayblog&month=09&year=2006#1867

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Monday, September 11, 2006

Sammanväxning

En del av debatten inför valet har handlat om den eventuella sammanväxningen av statsförvaltning, media och socialdemokraterna. Detta skulle vara ett resultat av ett långvarigt och av vissa sett som självklart maktinnehav.

Det verkar dessutom vara sant. Johan Norberg har hittat ett utmärkt exempel: http://www.johannorberg.net/?page=displayblog&month=9&year=2006#1865 Myndigheten för skolutveckling skickar bara med Utbildningsradions program om socialism till landets skolor inför skolvalet 2006...

Jag kastade iväg ett kort mail och fråga enkelt och rakt på sak om det var sant att det bara var programmet om socialism som skickades ut. Myndigheten hade godheten att konstatera att jo: man sände ut en box med lite saker i, i den finns en dvd från UR, och hänvisningar kring hur man får de andra programen (men inget svar på frågan om det var just socialism DVD som var med i boxen) och sen hänvisade man glatt till UR.

Socialism, myndighet, media - och det är nånannans fel som vanligt. Så om allt alltid är nånannans fel så kanske nånannan ska regera landet?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Friday, September 08, 2006

Stå för det du gör - det är val i år

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,884244,00.html

En av anledningarna till att Bodström vill ta bort hanteringen av nådeansökningar från regeringen är just detta. Han vill inte behöva stå till svars inför väljarna för att ha fattat nådebeslut som inte rimmar väl med den allmänna rättsmedvetenheten.

Just därför ska nådeförfarandet ligga hos den politiska delen av makten. Det har inget med rättssäkerhet att göra, den åtalade och fällde brottslingens rättssäkerhet garanteras i de domstolsförhandlingar som leder till en fällande dom. Att sen staten väljer att bevilja nåd har inte med rättssäkerhet, juridik eller rättvisa att göra. Det har med nåd att göra och att visa nåd på folkets vägnar kräver att man kan göras ansvarig inför folket. Bodstöm borde skrota alla tankar på att avpolitisera nådeförfarandet och sen istället lägga den del av sin tid han har avsatt för att göra saker i smyg på att öva sig på ansvarstagande.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Thursday, September 07, 2006

Media är vänster

Vilket ju iofs inte är någon större nyhet men denna rapporten ger en bra bild av det. Att sen Uppdrag Granskning planerar en ny ensidig granskning av borgligheten är rätt spännande. Fri television - pyttsan. Om inget annat talar för att rösta borgligt så är det det allt överskuggande behovet av att bryta det vansinnigt skadliga tendenser som ett oinskränkt och långt maktinnehav skapat i Sverige.

Uppdrag Granskning skulle kanske kolla upp sig själv endera dagen...

http://www.nmi.se/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=9

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com