ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Tuesday, May 23, 2006

Undantaget undrar undrande...

Åsikterna går isär om lärarundantaget är bra eller dåligt för kommersialiseringen av forskningsresultat vid landets lärosäten. Lärarundantaget innebär att lärare och forskare vid landets lärosäten äger resultaten av sin forskning. Undantaget ligger i att det hos andra arbetsgivare är arbetsgivaren som äger rättigheterna till det som producerats under arbetstid och med arbetsgivarens resurser.

Diskussionen rör sig mycket kring vilka drivkrafter som finns för kommersialisering och vart kometens en finns att bedöma om en ide har kommersiell bärkraft. Många inom systemet förespråkar ett status quo. I detta ligger implicit att drivkraften skulle ligga hos den enskilde läraren och att kompetensen att bäst bedöma den kommersiella bärkraften även den skulle ligga hos denna. Jag tror det är en blandnings om behövs. Dessutom så funkar det inte så där lysande idag. Alltså är en förändring att föredra.

Systemet är under översyn. Mer om det finns på www.regeringe.se för den som är intresserad av utredningsdelen. Svenskt Näringsliv har remissvarat och länken finns här http://www.svensktnaringsliv.se/FILES/dokument/vi_arbetar_med/skola_och_naringsliv/Remiss%20lararundantaget%20060329.pdf

I övrigt finns en del, som jag tycker, tänkvärt om frågan i denna artikel i Svensk Linje som jag skrev för ett bra tag sedan. http://www.svensklinje.com/old/23-01/tema4.htm

Sen har vi frågan om holdingbolag vid landets lärosäten. Det finns vid vissa men behövs vid alla. Spelfältet måste som Magnus konstaterade i den inledande posten vara jämnt, annars cementeras bara gamla fel och fördomar.

Mer läsning för den hugade:

http://fof.se/?id=04263b mot undantaget

http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article155476.ece för undantaget

Andra bloggar om: , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com