ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Tuesday, May 02, 2006

Lärarutbildning som handelsvara

Dagens medeltilldelningssystem för högskolor och universitet har många nackdelar. En av dem är att systemet tvingar högskolorna att anordna utbildningar som det stora flertalet studenter vill läsa och att höga krav på de antagna studenterna inte premieras. För att motverka dessa konsekvenser finns Högskoleverkets kvalitetsgranskningar och regeringens ständiga uppmaningar om att lärosäten ska profilera sig och samarbeta. Jag tror inte att det räcker.

En bra kassako för högskolor/universitet är utbildningar som har en hyfsad attraktionskraft hos studenterna samtidigt som de kan genomföras med många storföreläsningar och få praktiska och handledande moment. Därför bör alla större högskolor och universitet ha en väl utbyggd lärarutbildning gärna med inriktning mot äldre åldrar och gymnasieskolan. Studenter på en sådan utbildning förbinder sig att läsa mellan 4,5 till 5,5 år varav 3 till 4 år är ämnesstudier som med fördel (tycker lärosätena) kan samläsas med fristående kursare/blivande präster/jurister/ekonomer och andra. På så sätt kan man både fylla tomma utbildningsplatser och få en tillräcklig genomströmning (prestationsgrad) för att institutionerna ska kunna bedriva sin verksamhet vidare.

Detta är en förklaring till varför Stockholms universitet idag och i framtiden vill bedriva lärarutbildning med eller utan Lärarhögskolans inblandning och varför man inte vill bedriva lärarutbildning riktad mot förskola och tidigare år. Sådan utbildning leder nämligen inte till sådana stordriftsfördelar som beskrivits ovan.

Tycker ni att jag är cynisk? Dagens medeltilldelningssystem bygger på att lärosätena ska omfördela ”vinsten” från billiga utbildningar framför allt grundkurser inom humaniora/samhällsvetenskap för att kunna finansiera handledartunga uppsatskurser m.m. Ge högskolor och universitet vettiga ekonomiska villkor, då kan vi också få högskoleutbildning av god kvalitet och lärarutbildningen behöver inte bli en handelsvara mellan lärosätena.

Läs mer om sammanslagningen av Stockholms universitet i Svenska dagbladet.

På Lärarhögskolans hemsida kan man läsa om rektor Eskil Francks ställningstagande.

Stockholms universitets rektor har en blogg som man kan läsa här. (När detta inlägg skrivs är bloggen för tillfället nere, men den tar sig säkert).

Andra bloggar om: , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com