ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Wednesday, May 10, 2006

Konsten att skyla sin egna fel genom att skylla på andra

Idag röstade alliansen tillsammans med miljöpartiet igenom sina egna lagförslag som en konsekvens av att regeringen försökt köra över dem i skollagsutredningen. En av förändringarna som kommer att börja gälla från och med den 1 juli är fri etableringsrätt för fristående förskolor. Precis som påpekas i slutet av artikeln i SvD kommer det inte att leda till några större förändringar i praktiken ändå tar både förskoleminister Lena Hallengren och Mikael Damberg tillfället i akt att tala om hur hemskt allt nu kommer att bli med religiösa (läs muslimska) förskolor och en utarmning av kommunernas resurser vilket ska drabba de barn som går i kommunala förskolor.

Jag har en dotter som går i en kommunal förskola i en socialdemokratiskt styrd kommun. Jag gillar att hon får kamrater som inte ser likadana ut och som inte har föräldrar med samma etniska, sociala eller religiösa bakgrund som min dotter. Jag gillar att vi har rätt till dubbelt så många timmar mot vad som är lagstadgat när en av oss är föräldralediga. Jag gillar att vi bor i en stadsdel som klarar av att ge oss en förskoleplats inom utsatt tid i vår direkta närhet. Men jag gillar inte att hon går i lokaler som det inte finns resurser för att renovera, att det inte finns pengar att köpa en ny rutschbana när den gamla gick söner, eller ens att köpa nya plastspadar till sandlådan när de gamla slits ut. Jag gillar framför allt inte att det inte finns resurser till, eller vad det egentligen handlar om en vilja, att anställa fler utbildade förskolepedagoger.

Problemen som finns idag i förskolan är för det första resursrelaterade. Maxtaxa-reformen som gynnar hög- och medelinkomsttagare och missgynnar låginkomsttagare är förödande. Vi som har råd att betala mycket för våra barns förskola ska också göra det. Maxtaxa-reformen är också obehaglig eftersom det är den typen av politiska beslut som knappast går att riva upp. En politisk form av ”Har du slutat att slå dina barn”-utsagor.

För det andra är problemen innehållsrelaterade. Sedan skolväsendet kommunaliserades är lärarutbildningen och Skolverket de ända två möjligheterna för staten att garantera kvaliteten i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Men eftersom studenterna på lärarutbildningarna inte läser sådan utbildning som efterfrågas och kommunerna tycker det är för dyrt att anställa utbildad personal så fungerar inte lärarutbildningen som det styrinstrument som var tänkt. Kvar står vi med en förskola med idéer som fanns när det fortfarande hette daghem och med en personal som inte har råd att köpa plastspadar åt våra barn. Det tycker jag borde oroa SSU:s fd. ordförande och generalsekreterare mer än, om det skulle starta några muslimska förskolor.


Andra bloggar om: , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com