ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Wednesday, May 17, 2006

EU + lärdhet = sant?

EU kommissionen ger sig nu in i debatten om högre utbildning som förkämpar för mobilitet, samverkan och enhetlighet. Meddelandet publicerades nu i veckan och är sprunget ur ett önskemål från det Europeiska Rådet.

Bland det som kommissionen för fram som viktigt finns samverkansfrågorna, hur universitet och högskolor skall interagera med omvärlden, och mobiliteten för studenterna. Detta är i vissa länder ganska kontroversiella frågor. I Sverige är samverkan eller den tredje uppgiften, numera en ganska ljum fråga. Det som hörs är rop på mer och mer kommersiella resultat av samverkan men i övrigt är det tyst.

Studentmobilitet är en stor fråga för många lärosäten. En god internationell profil kan verka rekryterande på studenterna och kan dessutom föra med sig andra, goda effekter för såväl utbildningen som den enskilde studenten. Kommissionen skjuter in sig i huvudsak på mobilitetshinder av studiesocial typ (pengar) och erkännande (alla ska acceptera varandras kurser). Det kommissionen missar är de juridiska hinder som finns för faktisk mobilitet, som till exempel de förbud som finns för svenska lärosäten att vara fullvärdiga partners inom Joint Degree satsningar.

Slutklämmen är det bästa. Universitet och högskolor skall ges mer självständighet och mer redovisningsansvar. Alltså en reform liknande den som genomfördes i Sverige under tidigt 90 tal. Problemet är bara att kommissionen sen går i samma fälla som alla andra politiker och pekar på vilka områden akademin bör fokusera på. Fri akademi är det bästa för forskningen, för uppdragsgivarna och för tillväxten.

Meddelandet finns här: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=25637

Andra bloggar om: , , , , ,

2 Comments:

Blogger Tobias Smedberg said...

Det är inte första gången kommissionen stoppar sina smutsiga fingrar i fel syltburk. Trots att högre utbildning är en nationell angelägenhet och inte en del av EU:s politikområden så närmar sig kommissionen steg för steg. Detta är inte nödvändigtvis av ondo om det hade åtföljts av en klok politik.

Förra året kom kommissionen i en liknande skrivelse fram till att högre utbildning är en nytta för individen och att individen därmed ska finansiera denna själv. Kommissionen riktade tydliga uppmaningar till ministermötet som då hölls i Bergen (våren 05). Kommissionen gav medlemsländerna rådet att modernisera sina utbildningar. Bland annat bestod denna modernisering av studieavgifter och en förändrad syn på upphovsrätt vid lärosäten.

5:26 AM  
Blogger Tony said...

Nous rencontrons souvent dans le domaine de la nutrition La production de NONInutrition exempte de pesticides � lieu dans une partie privil�gi�e de l'�le de Tahiti, sur les hauteurs o� le Noni nutritionse cultive en abondance et donne toute sa force et toute la vigueur d'un fruit sauvage. Le jus, ensuite d�shydrat� et lyophilis� pour une consommation plus facile et tout aussi saine, est effectu� par pression � froid.

4:21 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com