ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Friday, April 21, 2006

Studentbarometer

Vid SFS fullmäktige i Örebro presenterades under fetrmiddagen en studentbarometer där en del intressanta resultat visades upp.
- Många studenter får ekonomiskt bistånd av sina föräldrar
- drygt en tredjedel betalar mer än hälften av sin normalinkomst i hyra
- 2 av 3 studenter anser sig behöva mer än 1000 kronor mer per månad för att få en stabil ekonomi. För studenter som är föräldrar är siffrarn sådan att mer än hälften anser sig behöva mer än 2000 kronor per månad till för en stabil ekonomi.
- drygt 10 % av studenterna vet inte om att det finns en tidsgräns för antal veckor med studiemedel totalt.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com