ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Friday, April 07, 2006

Referat #5: Anna Lindholm och Bengt-Ove Boström

Anna och Bo presenterade ett större arbete vid Göteborgs universitet med att sortera i floran av styrdokument. Erfarenheterna gav vid handen att en stor vildvuxenhet fanns bland dessa dokument. Dessutom såg de båda en närmast brittisk tradition i det att nya dokument per automatik förutsattes ersätta äldre. Efter genomgången av alla dessa dokument fastställdes fyra framtida huvudkategorier. Policies som har lägst grad av konkretisering, är allmänna och har lång giltighet. Planer som har låg grad av konkretisering och är tidsbegränsade. Uppdrag som har hög grad av konkretisering och slutligen Regler som har högst grad av konkretisering och är tidsbestämda. Grundtanken är att ju lägre grad av konkretisering ett dokument har ju högre upp i organisationen beslutas det om dokumentet.

Rapporten kan hittas på Göteborgs universitets hemsida under kvalitet.

Andra bloggar om: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com