ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Friday, April 07, 2006

Referat #4 Stina Sundling Wingfors och Fredrika Lagergren Wahlin

Seminariet om högskolebyråkraten tog sin utgångspunkt i föredragshållarnas personliga erfarenheter av att vara högskolebyråkrater. Båda har erfarenhet av att förankra och starta upp implementeringen av reformer som mötts av motstånd inom organisationen. Under seminariet lyfte de båda särskilt framvikten av ett utvecklat förankringsarbe och betydelsen av den enskilde byråkratens nätverk inom och utom organisationen. En särskild nyckelfaktor för en framgångsrik process menade de båda var att knyta strategiska allianser kring sakfrågan.

Framtiden tycks tillhöra nätverksbyråkraten.


Andra bloggar om: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com