ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Friday, April 07, 2006

Referat #3: Bengt-Ove Boström och Johan Hultberg

Fakultetsaudit är precis som exemplet i det förra referatet en användning av peer-review konceptet. Syftat med fakultetsaudit vid Göteborgs universitet är primärt att vara ett utvecklingsverktyg för styrning, ledning och kvalitetsarbete. Dessutom fungerar det som en del av rektors kontroll av lärosätet.

Genom att låta fakultetsledare granska varandra uppnås flera fördelar i form av bland annat erfarenhetsutbyte och enkelhet med bas i förförståelse. De deltagande granskarnas arbetsinsats minimeras genom att man tagit bort den så vanliga självvärderingen och genom att granskarnas skrivinsatser minimeras. Auditrapporten som presenteras efter genomförda granskning och diskussion beskriver ledningssystem, lämnar analys av helheten, ger rekommendationer för förändring och lyfter fram goda exempel.

Andra bloggar om: , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com