ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Tuesday, April 04, 2006

Brandkårspolitik

Igår kom regeringen och Lidingö stad överens om den framtida finansieringen av Millesgården (Se pressmeddelandet här ). Museet har varit hotat länge eftersom det inte går runt ekonomiskt, bland annat på grund av den nya konsthallen som blev snygg, men dyrare än beräknat. Det är väl bra, men varför består kulturpolitik i praktiken så ofta av dylika brandkårsinsatser istället för långsiktiga och genomtänkta finansieringsmodeller?

Kulturpolitik och liberalism är en inte heller en helt enkel ekvation. Oftast utgår man från något av följande argument:
1) Det marknadsliberala. Kulturen ska klara sig utan offentlig finansiering på en fri marknad.
2) Det upplysande och bildande. Kulturens värde ligger att upplysa och bilda den fria individen och det offentliga ska därför stödja sådana kulturyttringar.
3) Det neutrala. Det offentliga kan finansiera kultur om man gör det på ett sådant sätt så att ingens smak, och därmed kulturyttring, blir favoriserad framför någon annan.
Det första brukar framföras av unga moderater, det andra av äldre folkpartister och det sista av yngre folkpartister som har förläst sig på Ronald Dworkin.

Ingen av ståndpunkterna är dock särskilt praktiska att använda sig av i politiken. Den första bortser från att olika kulturyttringar kostar olika mycket, vilket gör att de inte alls kommer att konkurrera på en fri marknad. Den andra bortser ifrån att det är omöjligt att definiera vilka kulturyttringar som bidrar till upplysning/bildning och inte. Den tredje ifrån att neutralitetskriteriet på är svårt att tillämpa i praktiken eftersom det är omöjligt att fatta beslut som inte missgynnar någon. Så vad återstår, Pagrotskys godtyckliga allmosor och brandkårsutryckningar, eller?

Andra bloggar om: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com