ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Thursday, April 27, 2006

Kinesiska problem

Kina lyfts ofta fram som ett exempel på enorm tillväxt. Tillväxten i sig är inte problemfri och förutsättningarna för den inte heller helt strömlinjeformade inför framtiden. Ett problem är tillgången på arbetskraft och de nyutbildades kunskaper.

I en artikel i International Herald Tribune i måndags kom ett antal röster till tals om det svåra läget på den kinesiska arbetsmarkanden för arbetsgivare som söker kvalificerad personal. Dels är marknaden överhettad och det är svårt för företagen att få tag på de mest talangfulla medarbetarna. Dels är det kinesiska utbildningssystemet enligt artikeln inte uppbyggt för att möta en internationell, projektorienterad arbetssituation. Språkkunskaperna brister, självständigheten och den praktiska erfarenheten är för liten medan boklärdheten är styrd.


Artikeln är intressant dels som en bild av dagens Kina dels som en påminnelse till oss här hemma om att utbildningssystem inte alltid uppfyller arbetsmarknadens krav. Antingen får systemen justeras eller så får arbetsgivare bli bättre på att träna upp talanger man vill ha i sin verksamhet efter att de fått sin anställning.

http://www.iht.com/articles/2006/04/24/news/talent.php


Andra bloggar om: , , , ,

Uppdateringar

Om någon vill ha bättre koll på vad som händer på denna bloggen så kan vi rekommendera www.bloglines.com som ett verktyg för det. Om du hellre vill ha en epost varje gång det sker en uppdatering så lägg en epost till peter. Aderss hittar du under profilen uppe till vänster i bild.

Tuesday, April 25, 2006

Ståplats? Till Kina?

Läste en kul artikel på lunchen idag. Tydligen håller en del flygbolag på och kollar på ett koncept med ståplatser i ekonomiklass. Man skulle helt enklet stå upp hela flygningen, fastspänd med ett flerpunktsbälte.

Inte illa som platssparande åtgärder och borde göra underverk med priset på flyningar.

Läs artikel:

http://www.iht.com/articles/2006/04/24/business/seats.php

Andra bloggar om: , , ,

Monday, April 24, 2006

Lunchbekymmer

Idag åt jag lunch med min fru och yngsta son, efter att vi hade varit på babysim . Lunchstället som är ett av våra stamhak har ett problem. Det tar alltid en evig tid att få sin mat. Idag tog det 35 minuter att skaffa fram en dagens (Pasta Carbonara) och en pastasallad med kyckling och curry. Gott, ja visst, men alla som vet hur trevlig jag blir om jag inte får mat när jag behöver det, inser att stämningen kring bordet blev något ansträngd. Den blev inte bättre av att servitrisen tittade argt på mig när jag gick in och undrade var maten hade blivit av efter 20 minuter och att hon sedan slängde ner tallrikarna framför oss utan en ursäkt eller en kommentar om att vi hade fått vänta en kvart senare.

Kvalitetshandläggaren i mig började naturligtvis att fundera kring kvalitet och vad som krävs för att en kund, intressent, student eller what ever ska bli nöjd. Räcker det med att den vara/tjänst/utbildning som man levererar är av högsta kvalitet eller måste man också väga in andra aspekter som på tidpunkten för leveransen och på vilket sätt den levereras? En försenad lunch är nästan alltid en misslyckad lunch. (Även om en lunch med fru och barn i Stockholms första vårsol aldrig kan bli misslyckad.)

I lärarutbildningarna diskuteras det ständigt dels vilka kunskaper/färdigheter som studenterna ska få, dels när i utbildningen de olika delarna ska in. Jag tror att den här diskussionen är viktigare än vad vi som har ansvaret för dessa utbildningar tror. Studenten blir inte nöjd med utbildningen oavsett hur väl slutprodukten är uttänkt om inte vägen dit matchar studentens förväntningar och behov. Om inte högskolorna blir bättre på att tillgodose studenternas önskemål om när i utbildningen de vill tillgodogöra sig utbildningens olika delar kommer vi aldrig att få en omtyckt lärarutbildning.

Problemet kan också sammanfattas av det replikskifte som min fru snappade upp när hon var inne och hämtade våra kaffe latte, mellan en annan servitris och en kund som inte kunde få den mat hon tidigare hade beställt:
- Tyvärr chevren är slut, men den kommer i eftermiddag. (Servitrisen)
- Vad hjälper det mig? (Kunden)

Andra bloggar om: , , , ,

Friday, April 21, 2006

Paneldebatt - Studiemedelsfrågor del 2

Rimligt att jobba under studietiden - eller kanske även önskvärt? Tankar väcks från allians sidan om att ge skattelättnader för intjänade pengar upp till fribeloppet. Kd lyfter fram de svartjobbsrisker som följer av fribeloppet och menar att systemet leder till onödig och oärlig "kreativitet".

Karlolina tycker att fribeloppsfrågan ställs mot studiemedelsystemet i sin helhet. Vill se ett bättre studiemedelsustem. Rossana pekar på skillnaden mellan att vilja jobba och jobba av tvång. Åsikterna går brett isär om fribeloppet men alla är överens om att det är både bra och dåligt med att studenter arbetar extra eller på sommaren.

Debatten tråkade till lite mot slutet men överlag höll moderatern panelen på tårna genom hela debatten. Men vad blir det för politik?


Nedan en bild...med ihoptejpad kamera. Taskig bild men en bild...

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Paneldebatt - Studiemedelsfrågor

En paneldebatt inför 500 studentrepresentanter. SFS har samlat en panel av politiker för en debatt om studentersvilkor och utbildningspolitik. Debatten modererades av Alexander Armiento legendarisk fd chefredaktör för tidningen Studentliv. Alexander finns numera på tidningen ST Press som chefredaktör.

Panelen: Mattias Thorsson (m) MUFs förbundsstyrelse, Axel Darvik (fp) riksdagsledamot, Torsten Lindström (kd) riksdagsledamot, Peter Ranki (c) Centerstudenter, Karolina Algotsson (mp) Gröna Studenter, Rossana Dinamarca(v) riksdagsledamot, Amer Sachi (s) riksdagsledamot.

Debatten öppnades med en runda med inlägg från höger till vänster med fokus på studiemedlet. Åsikterna var ganska vanliga. Öppningsrundan är inte den mest spännade delen av en debatt...

Problemen för studenter med barn. Barntillägg är i fokus för hela debatten. Kd referarade till ett tidigare samtal med ledande socialdemokrater som skulle ha sagt att studenter är en lågt prioriterad grupp. Nu händer det lite! Synen på när barntillägget blev en verklig ide blev ett hårt debatterat sjok. Ord som revisionism och anklagelser om idestäld haglar.

MUF Mattias roas av att socialdemokraterna går i opposition mot sig själv innan han lite raljerande bollar med de 300 kronorna. Sen viker han av mot fribeloppet. Mattias argumenterar för att avskaffa fribeloppet helt. Rossna hänvisar till att hälften av studenterna jobbar bredvid när de enligt hennes mening skall studera. Lyfter fram ett förslag om att inte ha fribelopp under sommaren.

Handuppräckning:

Höjt totalbelopp: nästan alla
Bidraget öka: samma
hälften bidrag hälften lån: alla utom två
slopa fribeloppet: alla till höger
mängden tid bör öka: alla nästan så där - många halva händer
examenspremie: två
barntillägget upp: nån enstaka
och ingen räckte upp på frågan om lägre bidrag för den som bor hos föräldrarna.

Andra bloggar om: , , , ,

Studentbarometer

Vid SFS fullmäktige i Örebro presenterades under fetrmiddagen en studentbarometer där en del intressanta resultat visades upp.
- Många studenter får ekonomiskt bistånd av sina föräldrar
- drygt en tredjedel betalar mer än hälften av sin normalinkomst i hyra
- 2 av 3 studenter anser sig behöva mer än 1000 kronor mer per månad för att få en stabil ekonomi. För studenter som är föräldrar är siffrarn sådan att mer än hälften anser sig behöva mer än 2000 kronor per månad till för en stabil ekonomi.
- drygt 10 % av studenterna vet inte om att det finns en tidsgräns för antal veckor med studiemedel totalt.

SFS jämställdhetspris utdelat

delades ut vid SFS 85 årsmiddag på torsdagskvällen. Det var en märkbart rörd pristagare som höll sitt "oscarstal". Framförallt var det kul att priset gick till en person som med egen kraft och utan fast stöd från en organisation ställt sig upp för sina åsikter.

Mer på ww.sfs.se

Under middagen höll jag och Helena ett kort tal i egenskap av avsuttna presidialer. Kul att se en så vital 85 åring.

Andra bloggar om: , , ,

Ny ledning för Sveriges studenter

Sveriges Förenade Studentkårer håller fullmäktige i Örebro. Under förmiddagen valdes Elin Rosenberg från Haga studentkår till ordförande för SFS. Senare valdes Pelle Rödin, Uppsala studentkår, och Esbjörn Hyltefors, LinTek, till vice ordförande. Dessa tre kommer under valåret 2006 vara landets mesta studentföreträdare. Vi önskar alla tre all lycka med deras uppdrag.

Mer läsning på www.sfs.se

Andra bloggar om: , , , ,

Ny ordförande i SFS

Efter många ,långa förhandlingar under torsdagen och natten mot fredagen valdes Elin Rosenberg från Haga Studentkår till ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer.

Lycka till Elin önskar vi!


Andra bloggar om: , , , ,

Thursday, April 20, 2006

Håll rent

Det är viktigt med engagemang och känsla för att en demokrati skall fungera. Djurrättsaktivisterna är just aktiva. Det är i grunden bra. Problemet är som alla vet att visa av dem tar sitt engagemang steget längre, nöjer sig inte att protestera med skyltar och förstör därför egendom, förstör hänsynslöst liv och krossar människors möjligheter till levebröd. De driver sina politiska idéer med våld och rädsla. De är alltså per definition terrorister. Precis samma sak gäller de som under den senaste tiden har angripit centerpartiets lokaler runt om i landet med som det verkar bas i partiets tankar kring arbetsrätten.

Kanske är det fel att säga terrorist, lagens snäva definition för terrorbrott rymmer kanske inte just detta, men den mer allmänna som säger att terrorist är den som tar till våld för att nå politiska syften utanför krigets lagar fyller de mer än väl.

Visst kan man hoppa till över tanken på att vanliga, svenska medelklassungar är terrorister men de är just vad dessa aktivister är. Problemet är att de inte ses som det och därför inte behandlas som det. Polisen borde sätta in samma mängd resurser mot dessa personer som alla andra som begår politisk motiverat våld. De är ett synbart och väldefinierat hot mot demokratin. Jag har svårt att tro att polisen inte skulle kunna sätta åt dem och få det att hålla i en domstol. Klentrogenhet inför verkligheten finns i uniform med.

Det är hög tid att vi i svensk politik slutar humma med i extremhögerns populism, slutar hylla extremvänsterns brinnande bildäck och slutar vara mjäkiga om de centrala värdena för demokratin. En demokratisk stat kräver skydd, socialdemokraterna skall hålla rent åt vänster och inte mysa med bildäcksbrännare i Paris, moderaterna skall hålla rent åt höger och tillsammans ska de hålla extremerna kort. Fascism är fel oavsett om skjortan är svart, brun eller röd.
Andra bloggar om: , ,

Wednesday, April 12, 2006

Kårobligatorium

I dag presenterades en utredning om hur den obligatoriska anslutningen till studentkårer och nationer kan förbättras. Innan den kom hade jag inga högt ställda förväntningar men utredningen är välskriven. Slutsatserna är i många stycken konstiga och direktiven gav inte utrymme för frågan om rätt eller fel med obligatorium men det känns ändå som ett rejält hantverk.

Utredningen konstaterar att studentkårerna skall ses som en del av lärosätet, en de som är till för att kanalisera studenterna inom organisationen. Utredningen ser detta som något gott. Själv ser jag det ett argument för att studentkårerna kanske ska finansieras på samma sätt som de fackliga företrädarna, dvs med lärosätenas medel. Klarar de fackliga av att ha finansieringen från sin motpart så klarar kårerna det.

Ännu tydligare att utredningen ser kårerna som en del av högskolorna blir det när de föreslår att Högskoleverket skall granska deras kvalitet. Frågan är om det inte blir så att besluten att kritisera Högskoleverket bedöms vara av dålig kvalitet…

Förslaget om kvalitetsgranskning av en icke-statlig organisation skall läggas på den statliga myndigheten Högskoleverket känns lite desperat, antingen ett utfall av en önskan att lägga förslag eller en effekt av centrala myndigheters vanliga önskan att öka sitt mandat.

Sammanfattningsvis blir resultatet av utredningens förslag bibehållen tvångsanslutning, smalare mandat för kårerna, kvalitetstolkningen läggs hos staten och inte i kårmedlemmens röst och en överklagande system som jag tror glad kårmotståndare kommer använda tills Överklagandenämnden gråter.

Utredningen får väl ta sin plats på hyllan med alla de andra om obligatoriet. Ytterliggare en välgjord utredning utan framtid.


Andra bloggar om: , , , , ,

Tuesday, April 11, 2006

MUF borde sluta förespråka höjt fribelopp inom studiemedelssystemet. Varför skall detta bidragssystem vara utan koppling till inkomst? Argumenten som Johan Forsell framförde i Debatt den 4 april var att studenter som jobbar kan åka på en återbetalningssmäll och därför borde fribeloppet strykas. Borde det inte från en moderat utgångspunkt vara så att om man klarar av att bära sig själv så ska man inte dra nytta av det offentliga bidragssystemet. Alla på högerkanten håller inte med MUF. Fria Moderat Studentförbundets vice ordförande Ulrik Franke skriver i sin blogg om en annan syn på studiemedelssystemet: http://www.fmsf.se/index.php?id=85

Forsell borde ha sagt att fribeloppet ska finnas kvar, inte påverka lånedelen; för hur skuldsatt en person vill vara är dennes beslut så länge krediten godkänns. Vidare borde det rimligtvis vara så att en bra liberal ståndpunkt var att det är upp till var och en att läsa på hur återbetalningsreglerna funkar. Så svårt är det inte. Fribeloppet stör mig, trots att det är ganska väl tilltaget. Att studenter jobbar stör mig inte. Ungdomsförbunden skall stå för idéer. Inte vara mainstream. Det stör mig när det blir för praktiskt.

Ska vi gräva ner oss i det praktiska så blir det marginaleffekter och annat skoj vi får sitta med men debatten hade varit roligare om den var mer principiell och tog sig an frågan om hur bidrag skall vara. Skall bidrag vara generella för att det är administrativa vinster att göra? Eller ska de vara inkomstprövade för att det finns en respekt för skattemedel?

Omstart på debatten?


Andra bloggar om: , , ,

Monday, April 10, 2006

Det bidde bara en tummetott

Först skulle det bli 1500 kr, därefter 500 kr, men det blev bara 300 kr höjning av studiemedlen. På så sätt blev alla fagra löften tomma ord, eller en tummetott om man så vill. Inte minst borde SFS känna sig blåsta av de så kallade stödpartiernas agerande. Det är inte första gången som de sviker när det gäller studiemedlet. Detsamma hände när det nuvarande systemet infördes. Att man inte kan lita på vänsterpartiet och miljöpartiet som ger vad som helst för att få sitta i en framtida regering är kanske inte så märkligt. Men för alla som tror att SFS är en del av socialdemokraterna så borde det förvåna. SFS måste ställa sig frågan varför deras åsikter gång på gång negligeras av regeringen när det verkligen gäller.

Ett svar på frågan är att det i socialdemokraterna finns en ohelig allians av maktkramande partielit och en klassmedveten gräsrotsnivå. Så länge den alliansen består kommer regeringens utbildningspolitik bara att handla om att skapa fler utbildningsplatser, på utbildningskvalitetens och studenternas ekonomiska situations bekostnad. Den politiken kan nämligen bägge sidor acceptera. För gräsrötterna innebär det att bryta den sociala snedrekryteringen, för makteliten att minska andelen arbetslösa och öka andelen högskoleutbildade i den officiella statistiken. Högskolan ska vara öppen för alla, men då måste också alla studenter få rimliga ekonomiska förutsättningar.

Andra bloggar om: , , ,

Friday, April 07, 2006

Referat #5: Anna Lindholm och Bengt-Ove Boström

Anna och Bo presenterade ett större arbete vid Göteborgs universitet med att sortera i floran av styrdokument. Erfarenheterna gav vid handen att en stor vildvuxenhet fanns bland dessa dokument. Dessutom såg de båda en närmast brittisk tradition i det att nya dokument per automatik förutsattes ersätta äldre. Efter genomgången av alla dessa dokument fastställdes fyra framtida huvudkategorier. Policies som har lägst grad av konkretisering, är allmänna och har lång giltighet. Planer som har låg grad av konkretisering och är tidsbegränsade. Uppdrag som har hög grad av konkretisering och slutligen Regler som har högst grad av konkretisering och är tidsbestämda. Grundtanken är att ju lägre grad av konkretisering ett dokument har ju högre upp i organisationen beslutas det om dokumentet.

Rapporten kan hittas på Göteborgs universitets hemsida under kvalitet.

Andra bloggar om: , , ,

Referat #4 Stina Sundling Wingfors och Fredrika Lagergren Wahlin

Seminariet om högskolebyråkraten tog sin utgångspunkt i föredragshållarnas personliga erfarenheter av att vara högskolebyråkrater. Båda har erfarenhet av att förankra och starta upp implementeringen av reformer som mötts av motstånd inom organisationen. Under seminariet lyfte de båda särskilt framvikten av ett utvecklat förankringsarbe och betydelsen av den enskilde byråkratens nätverk inom och utom organisationen. En särskild nyckelfaktor för en framgångsrik process menade de båda var att knyta strategiska allianser kring sakfrågan.

Framtiden tycks tillhöra nätverksbyråkraten.


Andra bloggar om: , ,

Referat #3: Bengt-Ove Boström och Johan Hultberg

Fakultetsaudit är precis som exemplet i det förra referatet en användning av peer-review konceptet. Syftat med fakultetsaudit vid Göteborgs universitet är primärt att vara ett utvecklingsverktyg för styrning, ledning och kvalitetsarbete. Dessutom fungerar det som en del av rektors kontroll av lärosätet.

Genom att låta fakultetsledare granska varandra uppnås flera fördelar i form av bland annat erfarenhetsutbyte och enkelhet med bas i förförståelse. De deltagande granskarnas arbetsinsats minimeras genom att man tagit bort den så vanliga självvärderingen och genom att granskarnas skrivinsatser minimeras. Auditrapporten som presenteras efter genomförda granskning och diskussion beskriver ledningssystem, lämnar analys av helheten, ger rekommendationer för förändring och lyfter fram goda exempel.

Andra bloggar om: , , , , ,

Referat #2: Karl Axel Nilsson

Karl-Axel presenterade under seminariet kvalitetsarbetet vid Lunds universitet. Jag fastande för en, enkel, ide.

Examinationsgranskning var den ide i presentationen jag fastande mest för. Tanken är att en lärare får gå igenom en annan lärares examinationer med fokus på form och kvalitet. Det är ett välkänt och enkelt format som alla akademiker är förtrogna med, peer-review. Tanken äör att dessa kollegiala granskningar kontinuerligt skall förbättra formerna för och målen för examinationen vid lärosätet.

Länk: www.evaluat.lu.se


Andra bloggar om: , , ,

Referat #1: Staffan Wahlen

Staffan gav under seminariet en snabb men ändå rejäl genomgång av situationen kring Joint Degrees. Fenomenet lyfts som en framgångsväg av såväl ministrar som EUA och är växande men alls inte problemfritt. Ett av problemen rör de juridiska hindren för verkligt gemensamma examen. Till detta skall läggas vikten av att deltagande lärosäten satsar fullt ut på dessa ofta kostsamma åtaganden. Lär gärna inlägget nedan om lärosätens offentlig rättsliga status.

Andra bloggar om: , , , ,

Högskoleverkets kvalitetskonferens

Det kommer under de närmaste dagarna att dyka upp referat på sidan från olika seminarier vi suttit med på. Vi hjälper varandra att täcka in så mycket som möjligt och då tyckte vi att det var lika bra att delge er våra anteckningar med.

Tuesday, April 04, 2006

Brandkårspolitik

Igår kom regeringen och Lidingö stad överens om den framtida finansieringen av Millesgården (Se pressmeddelandet här ). Museet har varit hotat länge eftersom det inte går runt ekonomiskt, bland annat på grund av den nya konsthallen som blev snygg, men dyrare än beräknat. Det är väl bra, men varför består kulturpolitik i praktiken så ofta av dylika brandkårsinsatser istället för långsiktiga och genomtänkta finansieringsmodeller?

Kulturpolitik och liberalism är en inte heller en helt enkel ekvation. Oftast utgår man från något av följande argument:
1) Det marknadsliberala. Kulturen ska klara sig utan offentlig finansiering på en fri marknad.
2) Det upplysande och bildande. Kulturens värde ligger att upplysa och bilda den fria individen och det offentliga ska därför stödja sådana kulturyttringar.
3) Det neutrala. Det offentliga kan finansiera kultur om man gör det på ett sådant sätt så att ingens smak, och därmed kulturyttring, blir favoriserad framför någon annan.
Det första brukar framföras av unga moderater, det andra av äldre folkpartister och det sista av yngre folkpartister som har förläst sig på Ronald Dworkin.

Ingen av ståndpunkterna är dock särskilt praktiska att använda sig av i politiken. Den första bortser från att olika kulturyttringar kostar olika mycket, vilket gör att de inte alls kommer att konkurrera på en fri marknad. Den andra bortser ifrån att det är omöjligt att definiera vilka kulturyttringar som bidrar till upplysning/bildning och inte. Den tredje ifrån att neutralitetskriteriet på är svårt att tillämpa i praktiken eftersom det är omöjligt att fatta beslut som inte missgynnar någon. Så vad återstår, Pagrotskys godtyckliga allmosor och brandkårsutryckningar, eller?

Andra bloggar om: , , ,

Anna Sjödin skriver en artikel i SvD om socialdemokratins otillräcklighet efter alla år vid makten. Sannolikt var det inte meningen att göra det, det är till och med troligt att hon inte tänkte göra det, men ändå gör hon det. Ett klassiskt självmål att le åt, varken mer eller mindre.

Artikeln skulle egentligen handla om att SSU är kritiska till centerpartiets försvenskade förslag om anställning för unga, enligt fransk modell. Och det gör den, delvis. Men mest handlar den om att det är svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, både i Sverige och i många andra europeiska länder. Den handlar också om att de lösningar som socialdemokraterna förmår föreslå är nedmonteringen av stora delar av det som de själva byggt upp: höga arbetsgivaravgifter, hård reglering för småföretag, lärlingssystem.

Centerns förslag är kanske inte lösningen men det är i alla fall ett förslag som skulle kunna göra skillnad. Socialdemokraternas förslag faller om inte annat på att ingen vågar lita på att det lillfinger de räcker ut till arbetsgivarna kommer att finnas där längre än rösterna hinner räknas.

Sen är i en helt annan diskussion synd att SSU:s ordförande går i fällan att hänvisa till brinnande bildäck som debattinlägg som skall tas på allvar. Det är inte med brinnande innerstäder som land skall byggas.

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_12277515.aspAndra bloggar om: , , , ,

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com