ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Monday, March 13, 2006

Universitet och högskolor borde göras fria. Inte nödvändigtvis genom kapitalslukande stiftelseformerande a la den förra borgliga regeringen utan genom en förändring av den rättsliga statusen för lärosätena. Tanken har väckts för och är värd att sparkas runt en runda till. De som är satta av samhället att granska dess institutioner måste tillförsäkras oberoende och frihet från överdriven eller otillbörlig styrning.

Genom en ändring av vilka slags offentliga institutioner det kan finnas skulle utrymme kunna skapas för att universitetet och högskolor fortsätter vara en del av staten med i huvudsak offentlig finansiering. Ändringen skulle samtidigt skapa utrymme för lärosäten att profilera sig genom oortodoxa urvalsmetoder, spännande forskningsstrategier och nydanande rekryteringslösningar och anställningsformer för personalen. Varför lärosäten skall tvingas in i en rättslig form stöpt för att passa förvaltningsmyndigheter som utövar myndighet över medborgarna är märkligt. Det är enkelhet i det schematiska som leder till svårigheter i det faktiska. Att göra om rättsbasen för universitet och högskolor…

Det är nåt för en regering med ambition för framtiden.

Mer läsning nära detta: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=40058

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=37378


Andra bloggar om: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com