ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Wednesday, March 29, 2006

"Eleven ska förstå de gemensamma och demokratiska värden som vårt samhälle vilar på, samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt"
Det är den text som Ytterbyskolan stödjer sig på för att kunna underkänna elever som uttrycker sig kränkande om andra elever. I de artiklar som jag läst på DN.se och aftonbladet.se framgår det dessutom att det finns en tydlig koppling till förekomsten av icke-demokratiska politiska åsikter bland vissa elever.
Betyg skall sättas på elever kunskap. Man kan förstå demokrati och kunna tillämpa den utan att gilla den. Problemet som skolans ledning har att hantera är att några elever beter sig illa mot andra elever. Då borde man varna dessa elever, prata med deras föräldrar eller om det tar sig för extrema uttryck avstänga dem från undervisningen. Men så länge de följer undervisningen och klarar kunskapsmålen så ska de ha betyg. Allt annat är rena löjan.
Ska den som förstår resonemangen bakom evolutionsläran och kan redogöra för dem men som av religiös övertygelse väljer att ha en kreativistisk åskådning underkännas i biologi. Åsiktsfriheten måste hållas högt. Betygssättning måste ske på kunskapsbas och inte på uppförandebasis.
Skolledningen i Ytterby får nog fundera på två saker de kommande dagarna. Klarar de av sitt jobb, som rimligen innefattar att hålla ordning och god ton på skolan? Sen får de nog fundera på om de själv klarat målen i citatet ovan...


Andra bloggar om: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com