ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Friday, March 31, 2006

Ansvarsutkrävande, ansvar, stå till svars och ta konsekvenserna. Ansvar har varit en stor fråga i svensk politisk debatt under det senaste året och det är bra. Ansvarsutkrävande är en viktig del i hur alla organisationer, från den lilla bostadsrättsföreningen till den stora staten, fungerar.

Den svenska modellen bygger på en strikt uppdelning mellan regeringen och dess departement och den övriga statsförvaltningen. Regeringen styr och myndigheterna utför. Regeringen tillåts enbart styra genom gemensamma och formella beslut och får inte påverka enskilda ärenden. Detta är för att förhindra så kallat ministerstyre, något som i det svenska språket blivit ett skällsord.

Tanken bakom den strikta uppdelningen är att skapa ett rättssäkert samhälle där den enskilde är skyddad mot politiskt godtycke av en oväldig statsförvaltning som enbart kan styras genom formella och gemensamma beslut.

Problemet med systemet är att allt mer fokuseras frågan om ansvar på respektive minister. Media, allmänhet och till och med en del riksdagsledamöter driver frågor som om det var den enskilde ministern som hade det direkta och operativa ansvaret. Med en sådan samhällsutveckling, som löper parallellt med en ökad önskan att kunna utkräva ansvar, eller kanske hellre att få se politiker ta eget ansvar måste frågan ställas. Har förbudet mot ministerstyre och därmed den starka och typiskt svenska separeringen mellan beslutande och verkställande delar av statsförvaltningen kommit till vägs ände?

Mer om detta lär det bli.


Lästips:
Bovens M, The quest for responsability, Cambridgeuniversity press, Cambridge, 1998

Andra bloggar om: , ,

Jag har placerat min blogg i
Stockholm
på bloggkartan.se

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com