ArvebroMörck

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism, sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera sammanblandning tycker vi att det är enklare att skapa en gemensam blogg istället för två olika

Share

Friday, March 31, 2006

Rothstein har en plan

Jag satt egentligen och filade på en kommentar till Bo Rothsteins bidrag i Axess 2/06 men istället kommer ett inlägg på DN-debatt idag av honom, som bara måste kommenteras.

Det är svårt att veta, med tanke på tonen i artikeln, om man ska ta honom på allvar. Men artikeln går ut på att professorer som är män, och där det finns behöriga kvinnliga tronpretendenter, ska erbjudas förtidspension efter 50 års ålder. Syftet är enligt Rothstein dels att göra plats åt kvinnliga forskare, dels att de manliga professorerna under sin pension ska ägna sig åt forskning och inte åt "att besluta om anslag och tjänster". Rothsteins förslag kan vid en första anblick vara ett slag för jämställdheten, men vid närmare eftertanke slog mig följande:

– Om männen får pensionera sig vid 50 år för att bara ägna sig åt forskning, så kommer det att leda till att det blir finare och viktigare att vara professor emeritus istället för att de facto arbeta som professor. På så sätt slipper Rothstein att delta i grundutbildningen, handleda doktorander, vara sakkunnig och annat mindre fint. För att istället helt kunna ägna sig åt sin forskning för medel som han har tid att söka för sig själv medan hans kvinnliga kollegor kommer att få mindre och mindre tid att forska. Listigt Rothstein!


Andra bloggar om: , ,

Ansvarsutkrävande, ansvar, stå till svars och ta konsekvenserna. Ansvar har varit en stor fråga i svensk politisk debatt under det senaste året och det är bra. Ansvarsutkrävande är en viktig del i hur alla organisationer, från den lilla bostadsrättsföreningen till den stora staten, fungerar.

Den svenska modellen bygger på en strikt uppdelning mellan regeringen och dess departement och den övriga statsförvaltningen. Regeringen styr och myndigheterna utför. Regeringen tillåts enbart styra genom gemensamma och formella beslut och får inte påverka enskilda ärenden. Detta är för att förhindra så kallat ministerstyre, något som i det svenska språket blivit ett skällsord.

Tanken bakom den strikta uppdelningen är att skapa ett rättssäkert samhälle där den enskilde är skyddad mot politiskt godtycke av en oväldig statsförvaltning som enbart kan styras genom formella och gemensamma beslut.

Problemet med systemet är att allt mer fokuseras frågan om ansvar på respektive minister. Media, allmänhet och till och med en del riksdagsledamöter driver frågor som om det var den enskilde ministern som hade det direkta och operativa ansvaret. Med en sådan samhällsutveckling, som löper parallellt med en ökad önskan att kunna utkräva ansvar, eller kanske hellre att få se politiker ta eget ansvar måste frågan ställas. Har förbudet mot ministerstyre och därmed den starka och typiskt svenska separeringen mellan beslutande och verkställande delar av statsförvaltningen kommit till vägs ände?

Mer om detta lär det bli.


Lästips:
Bovens M, The quest for responsability, Cambridgeuniversity press, Cambridge, 1998

Andra bloggar om: , ,

Jag har placerat min blogg i
Stockholm
på bloggkartan.se

Wednesday, March 29, 2006

Kvalitetssäkring eller löpsedelsmani?

Så har det då hänt igen. Högskoleverket väljer att släppa en rapport för att få uppmärksamhet, istället för att arbeta för en kvalitetssäkring av den högre utbildningen. I går fylldes Svenska Dagbladet och Sveriges Radios Stockholmsnyheter av att Södertörns högskolas studenter fuskar mest, eller som vår kollega framhöll på ett skickligt sätt: - Södertörns högskola är bäst i landet på att hitta och sätta dit fuskare.Allt vore frid och fröjd om det inte vore för att Svenska Dagbladet hade fått rapporten från Högskoleverket nästan en vecka innan den fanns att tillgå för någon annan. Högskoleverket väljer gång på gång att "göra press" på sina rapporter genom att hänga ut enskilda lärosäten i rapporter som först släpps till media. Detta är ett mönster som både är minst sagt irriterande när man måste sitta och svara på frågor om en rapport som man aldrig har sett och tveksamt om det ligger i Högskoleverkets uppdrag. Om Högskoleverkets rapporter inte har ett större värde i sig än att skapa sensation, borde regeringen se till att verket ägnar sig åt något annat.


Andra bloggar om: , ,

"Eleven ska förstå de gemensamma och demokratiska värden som vårt samhälle vilar på, samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt"
Det är den text som Ytterbyskolan stödjer sig på för att kunna underkänna elever som uttrycker sig kränkande om andra elever. I de artiklar som jag läst på DN.se och aftonbladet.se framgår det dessutom att det finns en tydlig koppling till förekomsten av icke-demokratiska politiska åsikter bland vissa elever.
Betyg skall sättas på elever kunskap. Man kan förstå demokrati och kunna tillämpa den utan att gilla den. Problemet som skolans ledning har att hantera är att några elever beter sig illa mot andra elever. Då borde man varna dessa elever, prata med deras föräldrar eller om det tar sig för extrema uttryck avstänga dem från undervisningen. Men så länge de följer undervisningen och klarar kunskapsmålen så ska de ha betyg. Allt annat är rena löjan.
Ska den som förstår resonemangen bakom evolutionsläran och kan redogöra för dem men som av religiös övertygelse väljer att ha en kreativistisk åskådning underkännas i biologi. Åsiktsfriheten måste hållas högt. Betygssättning måste ske på kunskapsbas och inte på uppförandebasis.
Skolledningen i Ytterby får nog fundera på två saker de kommande dagarna. Klarar de av sitt jobb, som rimligen innefattar att hålla ordning och god ton på skolan? Sen får de nog fundera på om de själv klarat målen i citatet ovan...


Andra bloggar om: , ,

Sunday, March 26, 2006

Förlorarna har redan vunnit!

Valet i Ukraina verkar bli en besvikelse för president Jusjtjenko och de som genomförde den orangea revolutionen, men valet i sig är deras största seger. Enligt alla utländska bedömningar har valet följt alla demokratiska spelregler och Ukraina är idag till skillnad från många av sina gamla sovjetgrannar en demokrati. Att sedan folket röstar efter plånboken och inte efter demokratiska principer är knappast något nytt, erfarenheten från andra nyblivna demokratier är också att det sällan är de som genomförde demokratiseringen som är bäst lämpade att i framtiden styra landet. Därmed inte sagt att jag vill se Janukovitj och hans kommunister vid makten, men Timosjenkos populister är inte heller särskilt lockande. Det kommer att ta tid innan Ukraina får trovärdiga politiska alternativ, men utan revolutionen hade valet blivit en likartad fars som i Vitryssland. Bara det faktum att den sittande presidentens parti inte vinner per automatik är en seger. Maktskiften är oftast en sundhetstecken för en demokrati.

Andra bloggar om: ,

Thursday, March 23, 2006

Tatiana Khoma heter en av de vitryska studenter som gripits under de senaste massareesteringarna som följt på protesterna efter valet där. Sen tidigare är hon avstängd från sina studier vid sitt universitete som ettr esultat av att hon engagerat sig i den europeiska studentorganisationen ESIB.

Universitetet har uteslutits ur det europeiska universitets samarbetet som reaktion mot detta beslut.

En norsk student organisation ordnar en namninsamling - stöd gärna den på: http://www.stlweb.no/signatures.asp

Andra bloggar om: , ,

Wednesday, March 22, 2006

Vem ska bestämma om man blir nyttig?

Högskoleverkets två senaste nyhetsbrev har tagit upp frågor om akademikers arbetsmarknad och hur högskolor bör anpassa sina utbildningar efter arbetsmarknadens behov. Frågan känns ju knappast ny och det är inte mina åsikter heller, men de är värda att återupprepa.Historien visar oss att den framtida inte blir som dagens politiker vill utan hur dagens ungdomar väljer att forma den, bland annat genom sitt val av utbildning. Alltså, om dagens ungdomar vill bli mediaproducenter, så är det också det som framtidens samhälle kommer att belöna. Detta kan väl knappast vara en nyhet för alla de politiker och byråkrater som idag vill tvinga studenterna att utbilda sig till något nyttigt. Det var rättigheten till det fria valet av utbildning som stod i centrum under studentprotesterna på 1960-talet och det är det som studentprotesterna (om det fanns några) också borde handla om idag.

Andra bloggar om: , , ,

Thursday, March 16, 2006

Utbildas det för många akademiker? Utbildas det fel sorts akademiker?
Ja definitivt och absolut inte.

JUSEK driver tesen att det utbildas för många baserat på att akademiker arbetslösheten är hög. Detta verkar ha blivit en etablerad sanning i SACO retoriken. Det är inte utan att jag undrar om det kanske är lite för enkelt. Att som JUSEK verkar vilja centralisera styrningen av vilka utbildningar som ges och hur många som får gå dem kommer bara leda till andra problem. Prognosstyrning på arbetsmarknadsprognoser funkar inte så bra. Kraftigt förenklat: Skulle det vara brist på personal till sjukvården och skolan om man kunde styra så?

Det som behövs är bättre information från arbetsgivare, fack, högskolor mfl mfl om vad som är rimliga förväntningar efter en akademisk utbildning. Det är inte längre än garanterad väg till arbete eller ett vaccin mot arbetslöshet. Det är däremot en möjlighet att stå starkare på arbetsmarknaden.

Den enskilde är bättre på att göra sina livsprognoser än det offentliga och fackföreningarna är. Bättre än industrin och vården också. Individen gör valet men alla andra kan hjälpa till med information och får gärna försöka påverka, men att styra med spärrar hjälper ingen. Utom kanske de som redan är på arbetsmarknaden. Kanske det var poängen?

Andra bloggar om: , , , ,

Monday, March 13, 2006

Universitet och högskolor borde göras fria. Inte nödvändigtvis genom kapitalslukande stiftelseformerande a la den förra borgliga regeringen utan genom en förändring av den rättsliga statusen för lärosätena. Tanken har väckts för och är värd att sparkas runt en runda till. De som är satta av samhället att granska dess institutioner måste tillförsäkras oberoende och frihet från överdriven eller otillbörlig styrning.

Genom en ändring av vilka slags offentliga institutioner det kan finnas skulle utrymme kunna skapas för att universitetet och högskolor fortsätter vara en del av staten med i huvudsak offentlig finansiering. Ändringen skulle samtidigt skapa utrymme för lärosäten att profilera sig genom oortodoxa urvalsmetoder, spännande forskningsstrategier och nydanande rekryteringslösningar och anställningsformer för personalen. Varför lärosäten skall tvingas in i en rättslig form stöpt för att passa förvaltningsmyndigheter som utövar myndighet över medborgarna är märkligt. Det är enkelhet i det schematiska som leder till svårigheter i det faktiska. Att göra om rättsbasen för universitet och högskolor…

Det är nåt för en regering med ambition för framtiden.

Mer läsning nära detta: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=40058

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=37378


Andra bloggar om: , , ,

Google
Bloggtoppen.se Reggad på Commo.se BlogRankers.com